Integracja systemów IT

Integracja systemów IT to proces, którego celem jest połączenie dwóch lub więcej systemów i umożliwienie automatycznego przekazywania danych pomiędzy nimi. Ułatwia to współpracę pomiędzy poszczególnymi działami lub oddziałami przedsiębiorstwa, firmą i jej kontrahentami czy platformami sprzedażowymi. Osoby odpowiedzialne za konkretne procesy w przedsiębiorstwie mogą wtedy w łatwy sposób zyskiwać dostęp do potrzebnych im plików oraz informacji.

W Altab wykonujemy  integracje SAP Business One z zewnętrznymi źródłami danych, integracje spółek zależnych, integracje międzyfirmowe i wiele innych. Poznaj korzyści płynące z integracji systemów informatycznych i wykorzystaj ogromny potencjał ze scalenia oprogramowania oraz danych w swoim biznesie.

Integracja systemów IT

Integracja danych

Wykorzystaj jedno, spójne narzędzie do zarządzania wszystkimi obszarami Twojej firmy. Zastąp wiele różnych aplikacji zintegrowanym systemem, w którym wszystkie dane są połączone. Zapewnij sobie dostęp do istotnych informacji w czasie rzeczywistym i uzyskaj dostęp do rozbudowanych funkcji analitycznych.

Integracja spółek zależnych

Zewnętrzne źródła danych

Połącz SAP Business One z innymi aplikacjami, usługami i urządzeniami dzięki narzędziom dostarczanym wraz z systemem (m.in. Integration Framework, Service Layer). Narzędzia te mogą być wykorzystywane np. do wdrożenia niestandardowych procesów biznesowych, wymiany danych z portalami B2C/B2B, elektronicznej wymiany danych EDI i wielu innych.

Integracja SAP

Integracja spółek zależnych

Integruj SAP Business One w spółkach zależnych z oprogramowaniem SAP działającym w centrali. Spójne środowisko oparte na rozwiązaniach SAP zapewnia m.in.: ujednolicenie danych, konsolidację finansową, standaryzację procesów biznesowych, optymalizację łańcucha dostaw.

Integracja międzyfirmowa

Integracja międzyfirmowa

Automatycznie replikuj dane podstawowe i transakcje aby ujednolicić komunikację i zmniejszyć złożoność wymiany danych. Uzyskaj szybki dostęp do skonsolidowanych raportów i usprawnij współpracę pomiędzy spółkami powiązanymi.

Na czym polega integracja systemów informatycznych?

Integracja systemów informatycznych jest procesem programistycznym, który pozwala je scalić (uzyskać synergię pomiędzy dwoma czy kilkoma różnymi systemami). Zakres prac do wykonania jest uzależniony od typu systemów, które chcemy zintegrować. Łatwe do zintegrowania jest oprogramowanie typu open source (posiadające otwarty kod źródłowy). Szybko można zintegrować również oprogramowanie wyposażone w API, czyli interfejs programistyczny (często przybierający postać zestawu usług webowych) pozwalający na konfigurację i integrację systemów. API stanowi dla programistów swoistą instrukcję obsługi podpowiadającą, jak korzystać z danych przetwarzanych w danym oprogramowaniu. To ułatwia udostępnienie ich innym systemom oraz czerpanie danych pochodzących z oprogramowania zewnętrznego.

Gdy Twoja firma korzysta z oprogramowania nie posiadającego API lub otwartego kodu, integracja systemów IT również jest możliwa. Wtedy proces jest jednak bardziej złożony, ponieważ może np. wymagać użycia dedykowanych narzędzi (specjalnych integratorów). Ze względu na czasochłonność i kosztowność procesu, przedsiębiorstwa często wybierają w takich przypadkach integrację jednostronną.

Integracja jednostronna a dwustronna

Jednostronna integracja systemów informatycznych pozwala na przepływ danych w jednym kierunku. W praktyce oznacza to, że jeden z systemów je wysyła, a drugi może wyłącznie je odbierać (proces ten nie działa w odwrotnym kierunku). Częściowa integracja jest mniej funkcjonalna, ale w wielu firmach wystarcza do usprawnienia komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami czy procesami biznesowymi.

Dwustronna integracja systemów IT to pełen proces, który pozwala kompleksowo połączyć dwa lub więcej systemów. Jej efektem jest możliwość wysyłania i odbierania danych przez każdy ze zintegrowanych programów.

Kiedy warto integrować systemy informatyczne?

Integracja systemów informatycznych kojarzona jest głównie z największymi przedsiębiorstwami posiadającymi wiele działów oraz korporacjami, które zarządzają licznymi oddziałami. Wtedy wiele różnych systemów i brak bezpośredniego dostępu do danych mogą utrudniać pracę oraz sprawne zarządzanie ogółem procesów w firmie. Tak naprawdę jednak integracja systemów IT obecnie coraz częściej wybierana jest również przez sektor MŚP. Decydują się na niego przedsiębiorstwa, które przez lata działalności wdrożyły 2 lub 3 odmienne systemy bądź chcą wykorzystać nowe oprogramowanie, ale potrzebują scalenia go z dotychczas wykorzystywanym.

Proces ten pozwala np. scalić system obiegu dokumentów, zautomatyzować sprzedaż poprzez portal B2C lub B2B, usprawnić proces zamawiania wysyłek, zautomatyzować wymianę dokumentów z klientami lub dostawcami, połączyć system z mobilnymi kolektorami danych w magazynie, czy terminalami dotykowymi na produkcji. Takie połączenia danych z różnych źródeł pozwala zarządzać nimi i analizować je z jednego miejsca. Efektem jest również ułatwienie codziennej pracy i zwiększenie jej wydajności.

Jakie korzyści uzyskuje się dzięki integracji danych i oprogramowania?

Integracja systemów IT w firmie szybko przekłada się na efektywność pracy, a w dłuższej perspektywie oznacza duże oszczędności. Scalenie danych i oprogramowania przynosi szereg korzyści:

 • automatyzacja – integracja systemów informatycznych wykorzystywanych w jednostce zapewnia swobodny przepływ danych pomiędzy połączonymi programami. To pozwala uniknąć codziennych rutynowych zadań związanych z pozyskiwaniem potrzebnych informacji. W ten sposób pracownicy mogą więcej czasu poświęcić na realizowanie bardziej odpowiedzialnych zadań,
 • zapewnienie szybkiego dostępu do informacji – pracownicy nie muszą już ręcznie importować raportów, tabel, wykresów i innych danych z jednego programu do innego,
 • unifikacja informacji – wystarczy, że konkretne dane do systemu wprowadzi pracownik jednego z działów, aby były dostępne w każdym ze scalonych systemów (np. po wprowadzeniu informacji przez dział produkcji, pracownicy księgowości czy obsługi klienta swobodnie mogą czerpać gotowe już informacje dostępne w oprogramowaniu, na którym pracują),
 • optymalizacja kosztów – automatyzacja pozwala uniknąć np. konieczności drukowania papierowych dokumentów i ich wymiany pomiędzy działami firmy czy firmą a jej kontrahentami,
 • brak pomyłek wynikających z tzw. czynnika ludzkiego – dzięki automatyzacji wystarczy raz wpisać dane do programu, aby były dostępne we wszystkich systemach. Brak manualnego wpisywania kilka razy tych samych informacji zmniejsza ryzyko pomyłek i gwarantuje spójność danych, z których korzystają różne działy firmy,
 • zmniejszenie liczby licencji dla pracowników – dane wpisane w jednym z systemów dostępne są także w innych, dlatego nie trzeba nadawać pracownikom osobistych licencji, aby mogli zyskać do nich dostęp,
 • możliwość szybkiego generowania raportów – pracownicy zajmujący się np. księgowością czy zarządzaniem produkcją mogą czerpać informacje z innych działów i szybko przygotowywać potrzebne im raporty,
 • skrócenie czasu obsługi – scalenie różnych systemów pozwala szybciej przesyłać informacje pomiędzy różnymi działami firmy i osobami odpowiedzialnymi za poszczególne procesy. Efektem jest także sprawniejsza obsługa klientów.

Integracja systemów IT wykorzystywanych już w firmie od lat często jest wybierana w miejsce zakupu nowego oprogramowania i konieczności wdrażania całego zespołu do pracy z najnowszymi programami, które niekoniecznie są im potrzebne w codziennej pracy. Nowe oprogramowanie można z powodzeniem połączyć z systemami, z których już korzystają poszczególne działy, aby niższym kosztem zyskać podobną wydajność pracy.

Co warto wziąć pod uwagę, planując integrację systemów informatycznych?

Zainteresowały Cię możliwości i korzyści płynące z integracji systemów IT? Zanim zdecydujesz się na zamówienie konkretnych usług programistycznych weź pod uwagę kilka czynników. Do wyboru pozostaje integracja pośrednia oraz bezpośrednia. Ta pierwsza wykorzystuje zewnętrzne narzędzia wspomagające, a druga polega na wykonaniu dedykowanego połączenia pomiędzy systemami wykorzystywanymi w firmie (bez udziału jakichkolwiek pośredników).

Zwróć uwagę na:

 • sposób integracji – w systemach posiadających API wystarczy poznać reguły komunikacji, aby scalić przepływ danych pomiędzy nimi. Innym rozwiązaniem jest wymiana danych za pomocą protokołów komunikacyjnych FTP (poszczególne serwery łączą się wtedy zdalnie). Czasami stosuje się szynę danych, czyli produkt pozwalający scalać wiele baz danych,
 • typ komunikacji – do wyboru pozostaje komunikacja bezpośrednia oraz mapowanie danych. Mapowanie polega na przypisaniu znaczeń dla elementów ze słownika jednego systemu informatycznego do tych samych elementów w słowniku drugiego oprogramowania. Efektem jest odczytywanie przez system oczekiwań użytkownika nawet wtedy, gdy twórcy poszczególnych programów inaczej określili te same elementy,
 • skalę integracji – integracja pośrednia sprawdza się przy niewielkiej skali działalności. Przy przepływie setek czy tysięcy dokumentów warto zamówić wykonanie dedykowanej integracji bezpośredniej dopasowanej do potrzeb firmy i wykorzystywanego w niej oprogramowania (bez udziału pośrednika).

Integracja systemów IT z ALTAB – dlaczego warto nam zaufać?

ALTAB to firma z wieloletnim doświadczeniem w dostarczaniu i wdrażaniu systemów SAP Business One. Zatrudniamy zespół programistów, którzy nie tylko posiadają solidne podstawy, ale i na bieżąco śledzą najnowsze technologie i pojawiające się rozwiązania informatyczne, aby dopasować je do potrzeb biznesów naszych klientów. Integracja systemów IT jest jedną z naszych specjalności. Przygotowujemy rozwiązania, które pozwalają skutecznie scalać oprogramowanie, by możliwy stał się sprawny przepływ danych pomiędzy różnymi procesami i obszarami biznesowymi. Dostarczamy klientom nowoczesnych rozwiązań dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz specyfiki prowadzonej działalności i pomagamy im zwiększać efektywność prowadzonego biznesu.

Interesuje Cię integracja systemów IT? Zapraszamy do kontaktu – pomożemy Ci dobrać najlepsze rozwiązania.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie