B2B integralną częścią systemu ERP – bezobsługowa sprzedaż przez Internet.

Platforma B2B, pełniąca rolę wirtualnego sprzedawcy, pracującego dla Ciebie 24/7, jeśli nie jest częścią systemu ERP, wymaga Twojego zaangażowania i czasu. B2B zintegrowane z ERP pozwala na kompleksowe zarządzanie procesami End-to-End i pełną automatyzację.

B2B integralną częścią systemu ERP

Co to jest sprzedaż B2B?

B2B to elektroniczna (w tym internetowa) platforma sprzedaży, komunikacji i wymiany dokumentów między dostawcą a odbiorcą. W przeciwieństwie do B2C (Business-to-Client), sklepu internetowego dla klientów detalicznych, B2B jest dedykowane wyłącznie dla firm. Oprócz tego, że każdy klient posiada indywidualne konto z dostępem do swoich danych, ofert, czy historii zamówień,  jest jeszcze kilka istotnych różnic:

 • klienci kupują w oparciu o wynegocjowane terminy płatności oraz warunki handlowe (umowy, cenniki, promocje czy programy lojalnościowe),
 • Twój klient może być również dystrybutorem i przygotowywać oferty dla klienta końcowego,
 • jedno zamówienie może być dostarczane w wiele różnych miejsc dostawy,
 • zazwyczaj klienci dokonują zakupów powtarzalnych i cyklicznych, w dużych ilościach i na wysokie kwoty.

Podsumowując, kluczowe funkcjonalności platformy B2B: 

 • zarządzanie danymi klientów (dane adresowe, historia zamówień, kontrola umów, spersonalizowana oferta), 
 • jeden klient może mieć wiele kont użytkowników z różnym poziomem uprawnień,
 • obsługa zamówień z uwzględnieniem ich priorytetyzacji i wielu różnych miejsc dostawy dla jednego zamówienia, 
 • rozliczanie transakcji, wystawianie faktur i cyfrowe generowanie i przechowywanie dokumentów, 
 • dystrybucja zamówień i kontrola magazynu. 
B2B integralną częścią systemu ERP

B2B częścią SAP – zarządzaj wieloma kanałami sprzedaży automatycznie

Jeżeli platforma B2B jest częścią kompleksowego systemu zarządzania firmą (ERP) to potencjał związany z elektroniczną sprzedażą jest nieporównywalnie większy. Możesz zarządzać wieloma kanałami sprzedaży automatycznie, w tym B2B. Co więcej, możesz jednocześnie kontrolować wszystkie kluczowe obszary przedsiębiorstwa i je automatyzować, realizując procesy od początku do końca (E2E), nie tylko sprzedażowe. Co to oznacza w praktyce? Dzięki temu, że SAP Business One jest zintegrowany z platformą B2B, realizując zamówienie możesz: 

1Personalizować ofertę produktową i promocyjną:

 • decydować o asortymencie, który udostępniasz na platformie B2B konkretnemu klientowi, 
 • udostępniać indywidualne cenniki – efektywnie zarządzać cenami (polityka cenowa), 
 • zarządzać indywidualnymi promocjami – dla pojedynczego kontrahenta lub grupy. 

2. Realizować sprzedaż na podstawie ramowych umów sprzedaży (ilościowo-asortymentowych lub kwotowych) z możliwością zdefiniowania harmonogramu i miejsc dostaw.

3Zarządzać złożonymi przez B2B zamówieniami (potwierdzać status, datę realizacji, metodę dostawy).

4. Zarządzać kompletacją dostawy (packing)

5. Zarządzać łańcuchem dostaw w różnych modelach: 

 • Cross-docking – przywiezienie towarów z różnych magazynów lub od różnych dostawców do miejsca kompletacji, skompletowanie dostawy, a następnie dostarczenie do odbiorcy,
 • Direct Store Delivery (DSD) – dostawa towaru bezpośrednio do sklepów klienta), 
 • Dropshipping– dostawa towaru bezpośrednio od dostawcy do klienta,
 • Just In Time (JIT) –  dostawa towarów dokładnie na czas,
 • Crossborder – możliwość realizacji wysyłek zagranicznych.

6. Automatycznie zamawiać kuriera lub spedytora, wygenerować bezobsługowo list przewozowy (CMR) lub zlecenie transportowe z dowolną opcją dostawy (np. do paczkomatu InPost).  

B2B + ERP – analizowanie i optymalizacja najskuteczniejszym sposobem zwiększenia sprzedaży

Dzięki zaawansowanym raportom i analizom (Business Intelligence), wskaźnikom KPI w SAP Business One możesz między innymi:

 • generować inteligentne prognozy sprzedaży na podstawie zaawansowanych analiz porównawczych oraz metod statystycznych, 
 • poprawić płynność finansową wykorzystując prognozy przepływu środków pieniężnych (cashflow), 
 • skrócić czas realizacji zleceń dzięki zarządzaniu harmonogramem dostaw i kontroli dostępności towaru,
 •  szybko reagować na potrzeby klientów analizują między innymi preferencje klientów za pomocą Oceny klienta 360,
 • zwiększyć sprzedaż dzięki oferowaniu towarów dodatkowych rekomendowanych przez inteligentny system rekomendacji analizujący wzorce zakupowe klientów (cross-selling).

Sprawdź platformę B2B dla SAP Business One

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie