INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY ALTAB S.A.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji - 22 września 2020

Zarząd Spółki pod firmą ALTAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wręczycka 11a, 42-202 Częstochowa, pokój nr 211 w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji - 07 października 2020

Zarząd Spółki pod firmą ALTAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wręczycka 11a, 42-202 Częstochowa, pokój nr 211 w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji - 02 listopada 2020

Zarząd Spółki pod firmą ALTAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wręczycka 11a, 42-202 Częstochowa, pokój nr 211 w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie