Altab S.A.

ul. Św. Rocha 98
42-202 Częstochowa

NIP: 949-15-77-451,
REGON: 151395949,
KRS: 0000317444

XVII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Częstochowie.
​Kapitał zakładowy 200 000 PLN opłacony w całości

Zainteresowany SAP Business One? Zadzwoń:

Centrum Wsparcia SAP Business One

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Rachunkowe SAP Business One

Oddziały Altab S.A.

Altab Warszawa

ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa

wskazówki dojazdu

Altab Kraków

ul. Zakopiańska 236B
30-435 Kraków

wskazówki dojazdu

Altab Wrocław

Ul. Świdnicka 12-16, II piętro
50-068 Wrocław

wskazówki dojazdu

Altab Radom

ul. Kilińskiego 15/17
26-600 Radom

wskazówki dojazdu

Altab Częstochowa

ul. Św. Rocha 98
42-202 Częstochowa

wskazówki dojazdu

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie