Witamy w konfiguratorze
Cena SAP Business One

Za pomocą tego symulatora szybko uzyskasz dostosowaną w zależności od potrzeb konfigurację SAP Business One, w wersji lokalnej (On-Premise) lub w chmurze (Cloud). Otrzymane kwoty maja charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

1. Rozwiązanie

2. Charakterystyka firmy

3. Konfiguracja

Finanse

 • Zawiera wszystkie funkcje i raporty wymagane do realizacji operacji księgowych i finansowych w organizacji. Umożliwia dokumentację wszystkich transakcji finansowych i księgowych.

 • Uwzględnia wszystkie raporty podatkowe zgodnie z przepisami w każdym kraju.

 • Funkcjonalność służy do wykonywania wszystkich transakcji finansowych zarowno bankowych jak i kasowych.

 • Oprócz prowadzenia standardowej księgowości wiele firm wykonuje rownież analizy kosztów i przychodów, za pomocą ktorych oceniana jest efektywność dzialań lub działów biznesowych.

 • W aplikacji można efektywnie zarządzać srodkami trwałymi. Funkcja obsługi srodków trwałych zapewnia fizyczną i finansową kontrolę nad całym okresem użytkowania srodka trwałego, od chwili nabycia aż po amortyzację, przeszacowanie, utylizację lub sprzedaż.

Logistyka

 • Moduł ten obejmuje pełen proces sprzedaży począwszy od tworzenia oferty dla odbiorców aż po fakturowanie, tworzenie dokumentów tymczasowych oraz wydruk. SAP Business One udostępnia szeroki zakres dokumentów sprzedaży, które odnoszą się do różnych etapów procesu sprzedaży.

 • Moduł umożliwia zarządzanie całym procesem zakupu, począwszy od obsługi zamówień, a skończywszy na przetwarzaniu faktur. Ponadto pozwala na tworzenie różnych raportów w celu analizy informacji o zakupach, dotyczących np. analizy wolumenu zakupu, wiekowania zobowiązań wobec dostawców itd.

 • Moduł umożliwia optymalizację zarządzania magazynem, w tym zarządzanie danymi materiału, prace z numerami seryjnymi i numerami partii, zarządzanie wszystkimi transakcjami magazynowymi, zarządzanie cennikami, upustami okresowymi i ilościowymi oraz cenami specjalnymi, kompletację dostaw, generowanie raportów dotyczących zapasów.

 • Moduł Produkcja służy do tworzenia i opracowywania:
  - drzew produktów (BOM), ktore okreslają ilości komponentów i operacji
  - zleceń produkcyjnych, stanowiących zbiór instrukcji dotyczących planowania i produkcji.
  Dzięki nim możliwe jest śledzenie wszystkich transakcji, ktore wiążą się z procesem produkcji.

 • Moduł planowania potrzeb materiałowych (MRP) umożliwia zaplanowanie potrzeb materiałowych dla procesu produkcji lub zakupu na podstawie oceny istniejących stanów magazynowych, zapotrzebowania i dostaw względem zmieniających się parametrów planowania (takich jak: czas realizacji, produkcja własna lub zakup z zewnątrz, dni wolne).

CRM/SRM

 • Moduł Partnerzy Handlowi umożliwia zarządzanie wszystkimi informacjami, które są istotne dla relacji z odbiorcami, dostawcami oraz prospektami (leadami). Kartoteka Partnera Handlowego zawiera m.in. informacje o: danych adresowych, osobach do kontaktu, otwartych zamówieniach, Wz-ach, szansach sprzedaży, a także o warunkach płatności, informacjach finansowych i logistycznych.

 • Zadania (działania) odnoszą się do interakcji z partnerami handlowymi, takich jak rozmowy telefoniczne, spotkania, zadania, notatki i inne. Możliwe jest planowanie i zarządzanie zadaniami jednorazowymi lub okresowymi, zarówno dla pojedynczych użytkowników jak i zespołów.

 • Modul Szanse sprzedaży pozwala na śledzenie i analizowanie szans sprzedaży na podstawie postępu działań, takich jak spotkania, negocjacje oraz inne zdarzenia w lejku sprzedaży.

Usługi i projekty

 • Wprowadź i aktualizuj informacje ogólne i osobiste o pracownikach, takie jak wiek, stan cywilny, numer dokumentu tożsamości, numery telefonów. Analizuj koszty pracy i wynagrodzeń.

 • Umożliwia przydzielenie pracowników do różnych działów i menedżerów, dzięki czemu można zbudować schemat organizacyjny firmy i zarządzać uprawnieniami.

 • Jeśli Twoja firma świadczy usługi wsparcia lub serwisu dla swoich klientów, możesz zarządzać planowaniem usług, zgłoszeniami serwisowymi, umowami, rozliczeniami za pomocą modułu Usług.

 • Ta funkcjonalność ułatwia monitorowanie postępu zadań, etapów i faz, analizowanie budżetu i kosztów oraz generowanie raportów dla różnych aspektów projektu, takich jak analizy etapów, nierozwiązane problemy i zasoby.

Business intelligence

 • SAP Business One zawiera zintegrowany i wszechstronny moduł Raporty, który zawiera raporty z wszystkich obszarów obsługiwanych przez system, są to m.in. raporty finansowe, sprzedaży i szans sprzedaży, zakupu, magazynowe, produkcyjne, serwisowe i projektowe. Raporty mogą być analizowane w różny sposób dzięki funkcjom wyboru, filtrowania, sortowania.

 • Funkcja raportowania przy użyciu MS Excel w oparciu o warstwę semantyczną dostępną w SAP HANA. Wykorzystuj znane funkcje i tabele przestawne MS Excel do analizy danych pozyskiwanych online, wprost z bazy danych SAP.

 • Poza wszechstronną analityką dostępną w wersji SAP HANA, zyskujesz dostęp do narzędzi, które umożliwią Ci samodzielne przygotowanie spersonalizowanych wizualizacji danych np. w formie wskaźników KPI, czy dashboardów.

 • SAP Business One HANA zapewnia dostęp rozbudowanych możliwości analizowania danych, w tym do zaawansowanych kokpitów, dashboardów i wskaźników KPI, które użytkownik może samodzielnie personalizować.

 • Zaawansowany pulpit oceny klienta z najważniejszymi, zagregowanymi kluczowymi danymi i wskaźnikami wydajności.

Usługi wdrożeniowe

 • Instalacja systemu, wykreowanie bazy danych (środowisko produkcyjne i testowe).

 • Przeszkolenie kluczowego użytkownika (admina) w zakresie funkcjonalności i ustawień systemu.

 • Wdrożenie podstawowe, obejmujące standardową konfiguracją i parametryzację oprogramowania, migrację danych podstawowych (dane teleadresowe kontrahentów, otwarte dokumenty, cenniki, stany magazynowe z wyceną) oraz asystę po starcie produktywnym (*Jeśli chcesz precyzyjnie określić cenę wdrożenia skontaktuj się z nami))

5. Opcje dodatkowe

Jeśli interesują Cię opcje dodatkowe (DMS, WMS, MES …) zaznacz odpowiednie kafelki i wypełnij formularz ‘Uzyskaj wstępną wycenę'.

DMS

WMS

MES

B2B

EDI

Kadry płace

4. Kalkulacja

On-Premise:
Opłaty jednorazowe

Ilość licencji 0
Wartość licencji 0 zł
SAP HANA 0 zł
Razem licencje*: 0 zł
Instalacja 0 zł
Szkolenie 0 zł
Wdrożenie 0 zł
Funkcje dodatkowe 0 zł
Razem wdrożenie: 0 zł
Suma 0 zł

*Kalkulacja nie uwzględnia nieobowiązkowej miesięcznej opłaty maintenance

4. Kalkulacja

Cloud:
Opłaty miesięczne

Ilość licencji 0
Wartość licencji 0 zł
Serwisy dodatkowe 0 zł
Suma 0 zł

Opłaty jednorazowe

Wykreowanie środowiska 0 zł
Szkolenie 0 zł
Wdrożenie 0 zł
Funkcje dodatkowe 0 zł
Suma 0 zł

Poznaj koszty wdrożenia SAP Business One

Cena SAP Business One zależy od ilości i rodzaju potrzebnych licencji, oraz zakresu wdrożenia. Jeśli chcesz sprawdzić ile kosztują licencje SAP Business One – wykorzystaj powyższy konfigurator. Dzięki niemu poznasz też szacunkowe koszty wdrożenia systemu SAP.

Na całościowe koszty wdrożenia ERP wpływ mogą mieć także planowane integracje z systemami lub aplikacjami zewnętrznymi oraz modernizacja lub zakup serwera.

Dowiedz się więcej co składa się na koszt SAP i jakie są rodzaje licencji 

Sprawdź jak używać kalkulatora SAP Business One – Instrukcja

SAP Business One w chmurze lub lokalnie

W zależności od wersji systemu – lokalna (SAP Business One on-premise) lub chmurowa  (SAP Business One Cloud) – możesz wybrać model rozliczeń: jednorazowy lub abonamentowy.

 • SAP Business One on-premise (wersja stacjonarna) – zakup licencji na własność, koszt jednorazowy. (! Wycena nie zawiera sprzętu, link do wymagań).
 • SAP Business One Cloud – opłata miesięczna w modelu abonamentowym. (Ceny licencji Cloud są zależne od kursu euro i cennika producenta).

Bez względu na to którą opcję wybierzesz masz pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności SAP Business One.

Jeśli chcesz otrzymać wstępną wycenę, uwzględniającą
Twoje wymagania i potrzeby, skontaktuj się z nami.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi