EDI - Elektroniczna wymiana danych

Użytkownicy systemu SAP Business One mają możliwość korzystania z elektronicznej wymiany danych ze swoimi Klientami i dostawcami, niezależnie od rodzaju systemu ERP, z którego korzystają partnerzy.

Elektroniczna wymiana danych

EDI w SAP Business One?

Funkcjonalność łączy system ERP dostawców oraz odbiorców z systemem SAP Business One, umożliwiając sprawny przepływ informacji m.in. na etapie rejestracji zleceń sprzedaży, wysyłki towaru do Klienta oraz fakturowania.

Odbiorcy, dzięki elektronicznej wymianie danych (EDI), składają zamówienie zakupu w swoim ERP, co powoduje automatyczne zarejestrowanie zlecenia sprzedaży w naszym systemie i przekazanie informacji do magazynu. Po skompletowaniu zamówienia Klient automatycznie otrzymuje dokument WZ, rejestruje w swoim systemie dokument PZ, a do działu handlowego wysyłana jest informacja, że za dane zamówienie można wystawić fakturę.

Po wystawieniu faktury sprzedaży przez nasz dział księgowy wysyłana jest ona na serwer Klienta w postaci elektronicznej. Proces przebiega analogicznie w przypadku składania zamówienia u naszych dostawców.

EDI – główne korzyści:

  • oszczędność czasu,
  • zminimalizowanie liczby błędów ludzkich dzięki wyeliminowaniu ręcznego wprowadzania danych, przy takich powtarzających się transakcjach jak między innymi: zamówienia, zlecenia sprzedaży, dowody dostawy czy faktury sprzedaży bądź zakupu, zwiększenie szybkości dostępu i wiarygodności informacji logistycznej gwarantuje lepszą współpracę z partnerami handlowymi.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Webinarium
styczeń