EDI - Elektroniczna wymiana danych

Postaw na nowoczesne rozwiązania w swojej firmie! Dzięki EDI – Elektronicznej wymianie danych usprawnisz przepływ informacji i poprawisz standard współpracy z kontrahentami. Co więcej, zautomatyzujesz wymianę dokumentów w ramach łańcucha dostaw i skrócisz terminy. Dodatkowo, zoptymalizujesz czas poświęcony przez pracowników na obsługę procesów. Więcej szczegółów nt. EDI Elektroniczna wymiana danych poniżej👇👇👇

Co to jest EDI?

EDI (ang. Electronic Data Interchange) Elektroniczna Wymiana Danych to zestandaryzowana metoda automatycznej wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących firm. Komunikacja EDI wymaga przesyłania danych w uzgodnionym, uniwersalnym formacie (XML, EDIFACT). Elektroniczna wymiana danych obejmuje najczęściej dokumenty handlowe (zamówienia, potwierdzenia zamówień, awiza wysyłek) lub finansowe (faktury). Celem EDI jest usprawnianie i przyspieszenie przepływu informacji. Rozwiązanie jest szczególne przydatne w przypadku firm dystrybucyjnych, produkcyjnych oraz we współpracy z dostawcami lub sieciami handlowymi.  

EDI w SAP

AltEDI to dedykowane rozwiązanie dla systemu SAP Business One, umożliwiające Elektroniczną Wymianę Danych z partnerami biznesowymi. Aplikacja zapewnia bezproblemową integrację pomiędzy SAP B1 a dowolnym systemem ERP dostawcy lub klienta. Dzięki temu rozwiązaniu będziesz mógł automatycznie wysyłać i odbierać dane elektronicznie. Dzięki bezpośredniej komunikacji pomiędzy systemami wyeliminujesz ręczne wprowadzanie danych, usprawnisz komunikację z Twoimi kluczowymi kontrahentami i przyspieszysz przepływ informacji.  

Jak działa EDI?

Celem EDI jest łączenie różnych systemów ERP poprzez standaryzację formatów i ścieżek transmisji.  Systemy „wymieniają” dane między sobą, aby wyeliminować niepotrzebne etapy pośrednie i znacznie usprawnić procesy.  
Jak to działa? Po uruchomieniu elektronicznej wymiany danych AltEDI pełni funkcję „kanału transmisji”, poprzez który wymieniane są dane ze wskazanymi firmami. Wysyłane i odbierane dane mają wspólny, uzgodniony format. W efekcie wprowadzenie w systemie SAP Business One np. Zamówienia zakupu, automatycznie wygeneruje Zlecenie sprzedaży w systemie ERP dostawcy. Status Zlecenia będzie się zmieniał w zależności od stopnia realizacji (np. przyjęte do realizacji, oczekujące, wysłaneawizo dostawy, potwierdzenie przyjęcia) 

System powiadamiania i alertowania

Elektroniczna komunikacja systemów różnych firm umożliwia również to, że zmiany w systemie informatycznym Dostawcy automatycznie mogą być widoczne w ERP Odbiorcy. Odpowiednio skonfigurowany proces może uruchamiać ciąg alertów i powiadomień np. zmiana planowanej daty dostawy, zmiana planowanych kosztów, daty, ilości itd.  
Taka dynamiczna wymiana danych pomiędzy partnerami handlowymi usprawnia komunikację i skraca czas przepływu informacji w całym łańcuchu dostaw.  

Elektroniczna Wymiana Danych - Korzyści

  • Bezobsługowa, szybka i bezpieczna wymiana danych z partnerami biznesowymi, 
  • Automatyzacja przetwarzania danych w łańcuchu dostaw, 
  • Unikanie błędów i pomyłek, 
  • Oszczędność czasu i niższe koszty obsługi, 
  • Krótszy czas realizacji zamówień. 

Dowiedz się więcej o systemie SAP Business One i możliwościach integracji

Zadzwoń lub napisz do nas. 

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie