Elektroniczny obieg dokumentów (EOD) SPUMA

Elektroniczny Obieg Dokumentów SPUMA to nowoczesna aplikacja umożliwiająca zarządzanie dokumentami (DMS – Document Management System), rozszerzająca funkcjonalność systemu SAP B1. Narzędzie umożliwia zarządzanie dokumentami w formie cyfrowej, co usprawnia codzienną pracę.

Co to jest Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (EOD)?

EOD to rozwiązanie umożliwiające modelowanie różnego typu procesów w zakresie obiegu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Ułatwia zarządzanie danymi i dokumentami (przechowywanie, autoryzacja, zatwierdzanie, opisywanie, księgowanie, dekretacja kontrolingowa) oraz umożliwia uporządkowanie i nadzór nad przebiegiem procesów, np. realizacją projektów czy akceptacją wydatków.  

Integracja SPUMY z SAP Business One

Dzięki integracji SPUMY z SAP Business One zarządzanie danymi odbywa się wyłącznie z poziomu SAP B1 w oparciu o wspólną bazę danych. Dostęp do słowników ułatwia opisywanie dokumentów w SPUMIE. Wspólne dane to między innymi:

 • kontrahenci, dostawcy, odbiorcy – co daje możliwość założenia kartoteki Partnera Handlowego np. na podstawie danych z faktury zakupu
 • towary, usługi, konta księgowe, centra zysku i kosztów (MPK), projekty
 • pracownicy
 • dokumenty (umowy, zamówienia, faktury, dokumenty magazynowe, inne)

Automatyzacja procesów w EOD

SPUMA przyspiesza i upraszcza czynności związane z obiegiem dokumentów w firmie. Automatyzacja powtarzalnych czynności eliminuje ręczne przepisywanie danych, a tym samym błędy i pomyłki. Główne elementy automatyzacji w SPUMIE:

 • elektroniczne przesyłanie dokumentów do akceptacji czy opisu – według zaplanowanych ścieżek autoryzacji,
 • automatyczne zapisywanie i księgowanie dokumentów,
 • zaawansowane narzędzia do wyszukiwania danych, np. po dowolnej frazie,
 • rozpoznawanie tekstu z użyciem technologii OCR – mapowanie, kojarzenie danych z dokumentów z danymi w SAP,
 • klasyfikacja typu dokumentu na podstawie danych odczytanych przez OCR i przyporządkowanie schematu autoryzacji,
 • automatyczne powiadamianie – alarmy o dokumentach do zatwierdzenia,
 • automatyczne zestawianie, porównywanie i dopasowywanie pozycji z dokumentu z danymi w SAP B1

Porównywarka danych w SPUMIE

Wykorzystując dane podstawowe i wbudowaną logikę przepływu dokumentów w SAP B1, SPUMA zapewnia automatyczne zestawianie, porównywanie i łączenie pozycji z odczytanego dokumentu z dokumentami w SAP (Zamówienie zakupu, PZ, faktura zakupu). W relacji jeden do wielu, wiele do jednego, np. jedno Zamówienie Zakupu do wielu dostaw.  

Oprócz dekretowania kontrolingowego faktur zakupu (konto rodzajowe, indeks materiałowy lub usługowy, miejsce powstawania kosztu, cel wydatku – projekt) mogą one być bezpośrednio porównywane i dopasowywane do otwartych zamówień – zarówno magazynowych jak i kosztowych.    

SPUMA nie tylko przetwarza fakturę na poziomie danych nagłówkowych (kontrahent, daty, terminy płatności, kwoty do zapłaty), ale również odczytuje linie/wiersze dokumentu. Są one sprawdzane pod kątem numeru artykułu, ilości, opisu i cen brutto/netto.

AI w Elektronicznym Obiegu Dokumentów

Dzięki wykorzystaniu Sztucznej Inteligencji (AI) i mechanizmów uczenia maszynowego (Machine Learning) program uczy się kojarzyć i mapować dane z dokumentów z danymi w bazie SAP. Na podstawie automatycznie zinterpretowanych danych Sztuczna Inteligencja automatyzuje powtarzalne czynności.  Są to miedzy innymi: wybór ścieżki autoryzacji oparty o zbiór reguł do każdego typu dokumentu; mapowanie pozycji faktury zakupowej z indeksami materiałowymi, towarowymi czy usługowymi w bazie danych SAP czy też przypisywanie centrów zysku/kosztu (MPK) do projektu.  

EOD zintegrowany z KSeF – aktualizacja systemu do najnowszych regulacji

Połączenie z KSeF automatyzuje proces pobierania ustrukturyzowanych faktur z KSeF bezpośrednio do Elektronicznego Obiegu Dokumentów SPUMA. Dzięki integracji z KSeF, jednym kliknięciem w SPUMIE (bez konieczności logowania się do strony Ministerstwa Finansów) możliwe jest pobranie faktury i dzięki przekonwertowaniu pliku xml (faktura ustrukturyzowana) do html wyświetlenie podgląd faktury. Faktura może być automatycznie księgowana lub uruchomić proces autoryzacji, komentowania, opisywania dokumentu. Więcej -> Automatyczne przesyłanie faktur ustrukturyzowanych z i do systemu ERP

Bezpieczeństwo danych

Elektroniczny obieg dokumentów pozwala na bezpieczne zarządzanie dokumentami dając pełną kontrolę nad ich przepływem. Dzięki zabezpieczeniu dostępu (definiowanie użytkowników i grup, rozbudowany system uprawnień, szyfrowany przesył danych) dokumenty są chronione przed naruszeniami. Rozwiązanie pozwala ponadto na tworzenie indywidualnych obiegów dla różnych typów dokumentów z możliwością zarządzania uprawnieniami. Wówczas dostęp do danych poufnych mają wyłączenie osoby upoważnione.  

Główne funkcje EOD

 • Integracja z KSeF – dostosowanie do zmieniających się przepisów
 • Graficzny kreator tworzenia schematów autoryzacji /ścieżek obiegu dokumentów
 • Możliwość tworzenia własnych szablonów dokumentów (np. pisma, wnioski, delegacje, zapotrzebowania wewnętrzne itp.)
 • Możliwość obsługi wielu spółek i oddziałów w jednym systemie
 • Przeglądarkowy dostęp do dokumentów
 • Automatyczne powiadomienia o konieczności opisu/zatwierdzenia dokumentu
 • Rozbudowane możliwości wyszukiwania: po atrybutach, po słowach kluczowych, po fragmentach słów
 • Dostęp mobilny do dokumentów
 • Śledzenie historii zmian
 • Rozpoznawanie tekstu z użyciem technologii OCR
 • Powiązanie z systemem SAP (wspólna baza kontrahentów, indeksów, usług, projektów, dokumentów itp.)
 • Cyfrowe e-archiwum – kategoryzowanie repozytorium, definiowanie typów dokumentów, przechowywanie danych w jednej bazie

Elektroniczny Obieg Dokumentów – główne korzyści:

 • Wszystkie dokumenty w jednym miejscu
 • Łatwe wyszukiwanie dzięki wyszukiwarce i filtrom
 • Bezpieczeństwo danych
 • Ułatwienie pracy zdalnej dzięki dostępowi do dokumentów z dowolnego miejsca
 • Dostosowanie narzędzia do zmieniających się przepisów

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie