Bankowość elektroniczna w SAP Business One

Komunikacja z bankami w SAP Business One może odbywać się np. poprzez system wymiany plików w odpowiednim formacie lub na poziomie 4.0 w oparciu o web service. W przypadku web service  wszystkie transakcje obsługiwane są bezpośrednio z poziomu systemu SAP Business One, bez konieczności każdorazowego logowania się do systemów bankowości elektronicznej. System SAP Business One jest zintegrowany z większością banków funkcjonujących w Polsce.

Web service - komunikacja z bankami na poziomie 4.0

Usługa Web Service umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy bankiem, a systemem SAP Business One. Jak to działa w praktyce? Dane do systemu bankowego są wysyłane bezpośrednio z SAP Business One. System zbiera informacje o zobowiązaniach kontrahentów i na podstawie rekomendacji, np. najbardziej przeterminowane faktury, czy np. faktury o najwyższym priorytecie płatności, generuje pakiety przelewów do systemów bankowości elektronicznej. Płatności przychodzące i wychodzące są automatycznie księgowane, rozliczane z fakturami sprzedaży i zakupu na podstawie transakcji bankowych. Zdefiniowane wcześniej w SAP Business One szablony paczek przelewów i rekomendacje płatności umożliwiają wygenerowanie i przekazanie poleceń płatności do banku jednym kliknięciem. Proces generowania paczek przelewów jest w tym wypadku całkowicie zautomatyzowany. Połączenie pomiędzy systemami jest odpowiednio zabezpieczone, między innymi za pomocą certyfikatów komunikacyjnych. 

Generowanie i eksport paczek przelewów

W SAP Business One możesz zdefiniować grupy przelewów do każdego z kont bankowych. Możesz zdecydować jaki będzie format i metoda wymiany danych, aktualizować bieżącą listę kont bankowych czy też nadawać uprawnienia użytkownikom wykonującym przelewy. Możesz też ustawiać takie parametry jak: dane, które mają być pobierane do rekomendacji płatności podczas przygotowywania paczek przelewów oraz czy system ma proponować rozliczenie faktur w przypadku importu wyciągu bankowego.

Podczas tradycyjnego, ręcznego przygotowywania paczek przelewów możesz pobrać dokumenty dla konkretnych dostawców, np. dostawców krajowych, wobec których masz zaległe płatności. System tworzy listę dokumentów z przeterminowaną płatnością, wraz z kwotami do zapłaty, numerami faktur do zapłacenia i kontami bankowymi zweryfikowanymi na Białej Liście.

Definiowanie priorytetów przelewów

Dodatkowo, w SAP Business One możesz określić własne parametry dotyczące płatności. System pozwala na zdefiniowanie priorytetów przelewów oraz wskazanie kwoty zapłaty, która może być przeznaczona na pokrycie zobowiązań zgodnie z Twoimi preferencjami. Co więcej, możesz płacić zobowiązania w całości lub częściowo, zarówno w walucie lokalnej jak i obcej.

Grupowanie przelewów

W SAP Business One możesz np. grupować zobowiązania i tworzyć paczki przelewów, które mają być zapłacone z tego samego rachunku bankowego, w tym samym terminie. W przypadku płatności kilku faktur jednego kontrahenta, możesz pogrupować płatności w ramach jednej paczki i zrealizować jedną płatność (przelew zbiorczy). W ten sposób optymalizujesz koszty, unikając dodatkowych opłat pobieranych przez banki, związanych z obsługą transakcji.  

Bakowość elektroniczna w SAP Business One – kluczowe korzyści

Podsumowując, obsługa procesów związanych z generowaniem i eksportem pakietów przelewów do bankowości elektronicznej i księgowanie płatności przychodzących i wychodzących w systemie SAP Business One została maksymalnie zautomatyzowana. Rozwiązanie skraca proces obsługi operacji bankowych, zapewnia dokładniejszą kontrolę nad procesem przelewów i rozliczeń wyciągów bankowych oraz wpływa na ograniczenie błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem wyciągów do systemu. Dodatkowo, w przypadku firm posiadających oddziały w różnych krajach, ustandaryzowany jest proces bankowości elektronicznej, niezależnie od regulacji prawno-podatkowych i wymagań banku w danym państwie.

Dowiedz się więcej o SAP Business One:

Jeżeli chcesz przekonać się w praktyce jak działa SAP Business One masz kilka możliwości do wyboru: 

  • Zobacz demo – przetestuj pełną wersję SAP Business One 10.0 w wersji HANA – wypełnij formularz 
  • Umów się na bezpłatną prezentację online – spotkaj się z nami w wybranym przez Ciebie terminie i poznaj możliwości SAP Business One – zarejestruj się  
  • Zadzwoń (12 333 45 01) lub napisz (sap@altab.pl) –  porozmawiaj z nami, opowiedz o swoim biznesie, a my pomożemy Ci rozwinąć skrzydła przy pomocy SAP Business One!  

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie