SAP Analytics Cloud

Usprawnij podejmowanie decyzji z SAP Analytics Cloud. Skorzystaj z jednego, spójnego narzędzia łączącego analizy Business Intelligence (BI), zintegrowane planowanie i analizy predykcyjne. Podejmuj szybkie, trafne decyzje, by osiągać lepsze wyniki biznesowe.

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud - uzyskaj dostęp do kompleksowych analiz

Podejmuj kompleksowe decyzje biznesowe (end-to-end decisions), korzystając z wszystkich funkcji analitycznych w jednej aplikacji, wykorzystując spersonalizowane kokpity zarządzania.

  • Odkrywaj nowe możliwości, poznawaj trendy, identyfikuj zagrożenia, planuj i przewiduj wykorzystując interaktywną wizualizację danych i mechanizmy uczenia maszynowego (Machine Learning).
  • Korzystaj z raportowania na urządzeniach mobilnych, w każdym miejscu i każdym czasie.
  • Uzyskuj dostęp do szczegółowych informacji o kondycji firmy, realizacji planów na każdym poziomie zarządzania – od podejmowania decyzji strategicznych, po codzienne decyzje taktyczne i operacyjne.

SAP Analytics Cloud - podejmuj dobre decyzje szybko i pewnie

Zapewnij użytkownikom szybsze podejmowanie pewnych decyzji dzięki interaktywnym analizom wykorzystującym mechanizmy samouczenia oparte na sztucznej inteligencji (AI – Artificial Intelligence).

Łatwo prognozuj i przewiduj potencjalne wyniki wykorzystując Machine Learning (uczenie maszynowe) i analizy predykcyjne.

Obserwuj kluczowe dla Twojego biznesu wskaźniki wydajności (KPI) i podejmuj najlepsze kroki w celu ich optymalizacji.

Zadawaj pytania w sposób naturalny (konwersacyjny) i otrzymuj klarowne, czytelne odpowiedzi dzięki wykorzystaniu Natural Language Processing (NLP), czyli przetwarzania języka naturalnego przez komputery.

Business Intelligence - kompleksowa analiza danych

Przeglądaj przekrojowe dane całego przedsiębiorstwa uwzględniając różny kontekst danych, w sposób prosty i intuicyjny.

Czytelna wizualizacja raportów

Generuj interaktywne wizualizacje, filtrując i analizując dane w czasie rzeczywistym, niezależnie od ich wielkości.

Wydajne modelowanie i zarządzanie danymi

Wygodnie zarządzaj prezentacją danych, posługując się intuicyjnymi (opartymi o zasady UX – User Experience), indywidualnymi panelami użytkownika. Samodzielnie twórz szybkie raporty, kategoryzuj wymiary i kategorie, otrzymuj alerty i ostrzeżenia. Dzięki interaktywnym analizom w SAP Analytics Cloud uzyskasz głębszy wgląd w interesujące Cię informacje.

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud – zintegrowane planowanie

Planuj na różnych poziomach zarządzania we wszystkich liniach biznesowych. Bezproblemowo łącz i twórz plany finansowe i operacyjne w jednym rozwiązaniu. Podejmuj lepsze decyzje dzięki zintegrowanemu planowaniu.

Inteligentne planowanie

Twórz symulacje „co jeśli” (what if) i sprawdzaj różne warianty dzięki analizom predykcyjnym. Opierając się o zaufane prognozy możesz zarządzać pewniej i skuteczniej.

Identyfikuj ryzyka

Rozpoznawaj potencjalne zagrożenia i otrzymuj wskazówki co do dalszych kroków. Możesz płynnie przejść od identyfikowania wyzwań biznesowych do szybkich, szczegółowych rekomendacji kolejnych działań.

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud – mobilność i współpraca

Łącz źródła danych

SAP Analytics Cloud umożliwia łączenie ze sobą różnych źródeł danych (w tym baz zlokalizowanych na własnych serwerach, aplikacji w chmurze, arkuszy kalkulacyjnych) w celu uzyskania kompleksowego obrazu firmy.

Chmura i dostęp mobilny

Nie musisz inwestować w sprzęt , bo wykorzystujesz model SaaS (Software as a Service) i dzięki temu wolne zasoby możesz przeznaczyć na inne istotne dla Ciebie inwestycje. Z SAP Analytics Cloud możesz wygodnie korzystać przez WWW, w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Dostępna jest również aplikacja na urządzenia mobilne.

Wydajna współpraca

Pracuj wydajniej wykorzystujące wbudowany czat, który umożliwia rozmowy z innymi użytkownikami ułatwiając pracę grupową. Otrzymuj alerty i powiadomienia by nie umknęły Ci żadne istotne informacje.

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud – najważniejsze korzyści:

  • Kompleksowa analityka dla całego przedsiębiorstwa w jednej, zintegrowanej aplikacji
  • Czytelne i intuicyjne raporty dla każdego stanowiska
  • Inteligentne prognozy i wykrywanie zagrożeń dla organizacji
  • Zintegrowane planowanie dla całego przedsiębiorstwa
  • Wydajna współpraca i wygodny dostęp do danych z poziomu urządzeń mobilnych

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie