R2płatnik - Kadry i płace w SAP Business One

R2Płatnik to funkcjonalny program kadrowo-płacowy zintegrowany z systemem SAP Business One. Umożliwia kompleksowe prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym. R2Płatnik współpracuje z programami: RCP, Płatnik ZUS, Systemem Obsługi Dofinansowań oraz systemami bankowymi, pozwala również na przesyłanie informacji do GUS.

Kadry i Płace w SAP Business One

R2Płatnik – najważniejsze funkcjonalności:

 • rekrutacja i HR: planowanie zatrudnienia, etatów i stanowisk w oddziałach i zespołach oraz możliwość poszukiwania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i kursami,
 • ewidencja pracowników: możliwość importu danych pracowników (łączenie z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów, eksport i import danych kadrowych w różnych formatach,
 • usystematyzowana struktura danych kadrowych: nadzór nad terminami badań lekarskich i kursami BHP, możliwość szybkiego wglądu w teczkę pracownika wraz z całą historią zatrudnienia oraz nauki,
 • ewidencja umów o pracę i przeszeregowań: ewidencjonowanie umów o pracę, rejestracji ubezpieczeń, możliwość korzystania z kalkulatora płacowego, dostosowywanie dokumentów do wewnętrznych wymagań firmy, (np. zaświadczeń, umów)
 • potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty: możliwość kontroli sald, ryczałtu samochodowego, przyznanych/wypłaconych świadczeń socjalnych, kar i nagród,
 • ewidencja wyposażenia: pełna kontrola nad wyposażeniem pracownika (sprzęt, odzież ochronna, środki czystości) wraz z czasem użytkowania,
 • planowanie i ewidencja szkoleń: możliwość zaplanowania szkoleń wraz z terminami, stworzenia pełnego harmonogramu (możliwość zapisu przez Internet).

Kadry i Płace w SAP Business One - rozliczenie czasu pracy

 • miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy: kontrola godzin pracy (do odbioru/odpracowania), kontrola obecności – godzin wejścia/wyjścia, internetowa akceptacja wniosków o nadgodziny, możliwość integracji z zewnętrznymi czytnikami, dostęp do modułu planowania urlopów,
 • wnioski urlopowe przez Internet: możliwość dostępu do wybranych danych przez przeglądarkę internetową, a także składania wniosków urlopowych przez Internet. Pracownik może samodzielnie wypisać wniosek urlopowy.
 • karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków: dostęp do zwolnień, naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania,
 • ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń: dostęp do ewidencji kontraktów czy projektów realizowanych wraz z rozliczeniem płacy akordowej,
 • kompleksowe rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych: z dostępem do ewidencji tras (odległości, przejazdów) wraz z rachunkami kosztów podróży, rozliczaniem delegacji online, automatycznym wypełnianiem druków delegacji.
Kadry i Płace w SAP Business One R2Płatnik

R2Płatnik - naliczanie wynagrodzeń

 • elastyczny sposób naliczania wynagrodzeń wg. indywidualnych potrzeb firmy: przygotowywanie list plac zgodnych z regulaminem wynagrodzenia,
 • ewidencja list płac: automatyczne naliczanie wynagrodzeń z kontrolą naliczeń, w tym: wyrównań, korekt, trzynastek,
 • rozliczenie umów cywilnoprawnych: naliczanie i ewidencja przychodów z tytułu np. umowy – zlecenia czy umowy o dzieło,
 • wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów: łatwa współpraca z systemami bankowymi, automatyczne generowanie przelewów z wynagrodzeń, potrąceń, podatków czy składek ZUS.
Kadry i Płace w SAP Business One

R2Płatnik - raporty i zestawienia

 • rozliczenie wynagrodzeń: deklaracji PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki przez Internet, zestawień ZUS, przy współpracy z programami do elektronicznej wymiany danych z NFZ, z systemem SOD PFRON,
 • rozliczenie kosztów wynagrodzeń: dostęp do szczegółowych kosztów pracy poszczególnych pracowników, szczegółowa dekretacja kosztów oraz automatyczne księgowanie do SAP Business One,
 • planowanie i analiza płac: dostęp do danych pozwalających wypełnić formularze: DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i Z-14, możliwość zestawienia zabezpieczenia budżetu nawynagrodzenia, możliwość korzystania z wewnętrznego generatora raportów na podstawie SQL, eksport zestawień do innych systemów (np. Excel) czy wysyłka zestawień pocztą elektroniczną,
 • rozliczenia z pracownikami generowanie druków: świadectw pracy, kartotek i deklaracji PIT, zbiorczych wysyłek e-Deklaracji, przygotowywania własnych dokumentów w portalu dla pracowników, możliwość przygotowywania własnych dokumentów.
 • tworzenie zestawień kadrowych wg. kryteriów
Rozliczenie czasu pracy miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy: kontrola godzin pracy (do odbioru/odpracowania), kontrola obecności - godzin wejścia/wyjścia, internetowa akceptacja wniosków o nadgodziny, możliwość integracji z zewnętrznymi czytnikami, dostęp do modułu planowania urlopów, wnioski urlopowe przez Internet: możliwość dostępu do wybranych danych przez przeglądarkę internetową, a także składania wniosków urlopowych przez Internet. Pracownik może samodzielnie wypisać wniosek urlopowy. karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków: dostęp do zwolnień, naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania, ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń: dostęp do ewidencji kontraktów czy projektów realizowanych wraz z rozliczeniem płacy akordowej, kompleksowe rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych: z dostępem do ewidencji tras (odległości, przejazdów) wraz z rachunkami kosztów podróży, rozliczaniem delegacji online, automatycznym wypełnianiem druków delegacji.

R2Płatnik: najważniejsze korzyści

 • Gwarancja zgodności z przepisami i wymaganiami prawnymi
 • Możliwość szybkiego generowania zestawień
 • Dostęp online dla pracowników – możliwość składania wniosków urlopowych przez Internet
 • Wyeliminowanie konieczności ręcznego wypełniania formularzy
 • Wgląd w szczegółowe koszty wynagrodzeń

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie