R2płatnik - Kadry i płace w SAP Business One

R2Płatnik to funkcjonalny program kadrowo-płacowy zintegrowany z systemem SAP Business One. Umożliwia kompleksowe prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym. R2Płatnik współpracuje z programami: RCP, Płatnik ZUS, Systemem Obsługi Dofinansowań oraz systemami bankowymi, pozwala również na przesyłanie informacji do GUS.

Kadry i Płace w SAP Business One

R2Płatnik – najważniejsze funkcjonalności:

 • rekrutacja i HR: planowanie zatrudnienia, etatów i stanowisk w oddziałach i zespołach oraz możliwość poszukiwania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i kursami,
 • ewidencja pracowników: możliwość importu danych pracowników (łączenie z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów, eksport i import danych kadrowych w różnych formatach,
 • usystematyzowana struktura danych kadrowych: nadzór nad terminami badań lekarskich i kursami BHP, możliwość szybkiego wglądu w teczkę pracownika wraz z całą historią zatrudnienia oraz nauki,
 • ewidencja umów o pracę i przeszeregowań: ewidencjonowanie umów o pracę, rejestracji ubezpieczeń, możliwość korzystania z kalkulatora płacowego, dostosowywanie dokumentów do wewnętrznych wymagań firmy, (np. zaświadczeń, umów)
 • potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty: możliwość kontroli sald, ryczałtu samochodowego, przyznanych/wypłaconych świadczeń socjalnych, kar i nagród,
 • ewidencja wyposażenia: pełna kontrola nad wyposażeniem pracownika (sprzęt, odzież ochronna, środki czystości) wraz z czasem użytkowania,
 • planowanie i ewidencja szkoleń: możliwość zaplanowania szkoleń wraz z terminami, stworzenia pełnego harmonogramu (możliwość zapisu przez Internet).

Kadry i Płace w SAP Business One - rozliczenie czasu pracy

 • miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy: kontrola godzin pracy (do odbioru/odpracowania), kontrola obecności – godzin wejścia/wyjścia, internetowa akceptacja wniosków o nadgodziny, możliwość integracji z zewnętrznymi czytnikami, dostęp do modułu planowania urlopów,
 • wnioski urlopowe przez Internet: możliwość dostępu do wybranych danych przez przeglądarkę internetową, a także składania wniosków urlopowych przez Internet. Pracownik może samodzielnie wypisać wniosek urlopowy.
 • karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków: dostęp do zwolnień, naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania,
 • ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń: dostęp do ewidencji kontraktów czy projektów realizowanych wraz z rozliczeniem płacy akordowej,
 • kompleksowe rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych: z dostępem do ewidencji tras (odległości, przejazdów) wraz z rachunkami kosztów podróży, rozliczaniem delegacji online, automatycznym wypełnianiem druków delegacji.
Kadry i Płace w SAP Business One R2Płatnik

R2Płatnik - naliczanie wynagrodzeń

 • elastyczny sposób naliczania wynagrodzeń wg. indywidualnych potrzeb firmy: przygotowywanie list plac zgodnych z regulaminem wynagrodzenia,
 • ewidencja list płac: automatyczne naliczanie wynagrodzeń z kontrolą naliczeń, w tym: wyrównań, korekt, trzynastek,
 • rozliczenie umów cywilnoprawnych: naliczanie i ewidencja przychodów z tytułu np. umowy – zlecenia czy umowy o dzieło,
 • wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów: łatwa współpraca z systemami bankowymi, automatyczne generowanie przelewów z wynagrodzeń, potrąceń, podatków czy składek ZUS.
Kadry i Płace w SAP Business One

R2Płatnik - raporty i zestawienia

 • rozliczenie wynagrodzeń: deklaracji PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki przez Internet, zestawień ZUS, przy współpracy z programami do elektronicznej wymiany danych z NFZ, z systemem SOD PFRON,
 • rozliczenie kosztów wynagrodzeń: dostęp do szczegółowych kosztów pracy poszczególnych pracowników, szczegółowa dekretacja kosztów oraz automatyczne księgowanie do SAP Business One,
 • planowanie i analiza płac: dostęp do danych pozwalających wypełnić formularze: DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i Z-14, możliwość zestawienia zabezpieczenia budżetu nawynagrodzenia, możliwość korzystania z wewnętrznego generatora raportów na podstawie SQL, eksport zestawień do innych systemów (np. Excel) czy wysyłka zestawień pocztą elektroniczną,
 • rozliczenia z pracownikami generowanie druków: świadectw pracy, kartotek i deklaracji PIT, zbiorczych wysyłek e-Deklaracji, przygotowywania własnych dokumentów w portalu dla pracowników, możliwość przygotowywania własnych dokumentów.
 • tworzenie zestawień kadrowych wg. kryteriów
Rozliczenie czasu pracy miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy: kontrola godzin pracy (do odbioru/odpracowania), kontrola obecności - godzin wejścia/wyjścia, internetowa akceptacja wniosków o nadgodziny, możliwość integracji z zewnętrznymi czytnikami, dostęp do modułu planowania urlopów, wnioski urlopowe przez Internet: możliwość dostępu do wybranych danych przez przeglądarkę internetową, a także składania wniosków urlopowych przez Internet. Pracownik może samodzielnie wypisać wniosek urlopowy. karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków: dostęp do zwolnień, naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania, ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń: dostęp do ewidencji kontraktów czy projektów realizowanych wraz z rozliczeniem płacy akordowej, kompleksowe rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych: z dostępem do ewidencji tras (odległości, przejazdów) wraz z rachunkami kosztów podróży, rozliczaniem delegacji online, automatycznym wypełnianiem druków delegacji.

R2Płatnik: najważniejsze korzyści

 • Gwarancja zgodności z przepisami i wymaganiami prawnymi
 • Możliwość szybkiego generowania zestawień
 • Dostęp online dla pracowników – możliwość składania wniosków urlopowych przez Internet
 • Wyeliminowanie konieczności ręcznego wypełniania formularzy
 • Wgląd w szczegółowe koszty wynagrodzeń

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Webinarium
październik