Obsługa bankowości elektronicznej

Obsługa procesów związanych z generowaniem i eksportem pakietów przelewów do bankowości elektronicznej i księgowanie płatności przychodzących w systemie SAP Business One zostało maksymalnie zautomatyzowane.

Pełna automatyzacja procesów

Jak to działa w SAP Business One?

W SAP Business One zbierane są informacje o zobowiązaniach firmy. Na ich podstawie generowane i eksportowane są pakiety przelewów do systemów bankowości elektronicznej. Dowolnie filtruj paczki przelewów i pojedyncze transakcje wchodzące w ich skład, np. po dostawcy, czy terminie płatności.

Podaj kwotę a aplikacja sama podpowie Ci (na podstawie Twoich wcześniejszych wyborów), które transakcje powinny zostać opłacone jako pierwsze, a płatność których można jeszcze przesunąć w czasie.

Płatności przychodzące i wychodzące, zarówno w walucie lokalnej jak i obcej (po aktualnym kursie waluty banku) zostaną automatycznie zaksięgowane a historia rachunku zostanie dostarczona z Banku w wybranym przez Ciebie formacie pliku.

Główne korzyści

  • Automatyzacja pozwala na wyeliminowanie ręcznego wprowadzania pojedynczych dokumentów oraz ogromną oszczędność czasu i zasobów kadrowych,
  • Możliwość zdefiniowania własnych parametrów, na podstawie których aplikacja będzie sugerowała nam najlepsze rozwiązania – np. które płatności powinny znaleźć się w danej paczce przelewów po określeniu konkretnej kwoty,
  • Integracja SAP Business One z bankowością elektroniczną umożliwia pracę bezpośrednio z poziomu SAP, bez konieczności każdorazowego logowania się do systemu bankowości elektronicznej, co znacząco wpływa na czas i komfort pracy Twojej księgowości.

Zainteresowany?

Znajdź nas na: