30 stycznia 2023

Zmiana podejścia do produkcji. Zrównoważony rozwój kluczem do zwiększenia wydajności operacyjnej

Nowe badanie SAP pokazuje, że firmy średniej wielkości z branży produkcyjnej z całego świata nadały priorytet nowemu czynnikowi zwiększającemu przychody, jakim jest zrównoważony rozwój. Respondenci biorący udział w badaniu wskazali również inne priorytety oraz szanse i zagrożenia dla swoich przedsiębiorstw. Ujawnili też plany na transformację cyfrową, która ma zwiększyć zyskowność i konkurencyjność firm.    

W tym artykule odpowiemy na pytania:

 1. Jak postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju może pomóc zwiększyć wydajność, zmniejszyć koszty i przyspieszyć innowacje w zakresie produkcji?
 2. Dlaczego zrównoważony rozwój to atrakcyjna strategia dla firm z branży produkcyjnej, których ambicje nie ograniczają się jedynie do sprzedaży produktów?
 3. Jakie są priorytety, na których powinny się skupić firmy średniej wielkości z branży produkcyjnej nastawione na innowacje?

Zrównoważony rozwój jako klucz do wzrostu przychodów

Respondenci biorący udział w badaniu przeprowadzonym przez centrum badawcze SAP Insights jednomyślnie wskazują, że firmy średniej wielkości coraz częściej postrzegają zrównoważony rozwój jako strategię generującą wzrost przychodów. Co więcej, zrównoważony rozwój jest elementem wymienianym obok priorytetów uznawanych za bardziej tra­dycyjne, m.in. ekspansji na nowe segmenty rynku, poprawy rozpozna­walności i reputacji marki, usprawnienia obsługi klientów, nawiązania współpracy z nowymi partnerami oraz wprowadzenia nowych modeli biznesowych.

Umieszczenie zrównoważonego rozwoju wśród strategii zwiększania przychodów otwiera interesujące możliwości na rynku, na którym firmy z branży produkcyjnej nie mogą skupiać się wyłącznie na sprze­daży produktów. Klienci oczekują dodatkowych korzyści i niezawod­nego działania zakupionych produktów. Włączając zrównoważony rozwój do swoich modeli biznesowych, producenci mogą zapewnić dane porównawcze, przeglądy zapobiegawcze oraz prognozy zużycia energii lub wody. Dzięki temu klienci mogą optymalizować korzystanie z produktów, jednocześnie zmniejszając negatywny wpływ na środowisko.

Poszukiwanie nowych źródeł zwiększania wydajności

Członkowie kadry kierowniczej uczestniczący w badaniu, wśród działań zwiększających wydajność, na pierwszym miejscu wymieniali automatyzację procesów. Dodatkowo, podkreślali duże znaczenie sieci dostawców i partnerów biznesowych wskazujące na rosnącą skłonność do odchodzenia od liniowych łańcuchów dostaw na rzecz sieci dostawców i zacieśnianiu współpracy z nimi. Ważnym elementem jest także kontrola wydatków, zarządzanie kosztami i niezawodne łańcuchy dostaw. Duże szanse przed firmami produkcyjnymi otwiera też Przemysł 4.0, który pozwala usprawnić automatyzację czy monitorować i analizować działania operacyjne. Kluczowe znaczenie ma też wdrażanie technologii cyfrowych czyli między innymi:

 • Przetwarzanie w chmurze
 • Analityka w procesach biznesowych
 • Zautomatyzowane panele analityki biznesowej (BI)
 • Internet Rzeczy (IoT)
 • Zrobotyzowana automatyzacja procesów
 • Konwersacyjna sztuczna inteligencja
 • Uczenie maszynowe
 • Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Potrzeby usprawnienia procesu w czasach zwiększonego globalnego ryzyka

Objęci badaniem kierownicy firm średniej wielkości z branży produk­cyjnej podkreślają, że w obecnych burzliwych czasach zwiększonego globalnego ryzyka ogromne znaczenie ma zwiększanie przychodów przy jednoczesnym podnoszeniu wydajności i ograniczaniu ryzyka. U podstaw tych kluczowych inicjatyw leży potrzeba oferowania zrów­noważonych produktów, usług i doświadczeń. W najbliższych latach założenia te będą miały coraz większe znaczenie dla podstawowych strategii przedsiębiorstw. Firmy średniej wielkości z branży produkcyjnej powinny inwestować w rozwiązania i technologie oferowane przez Przemysł 4.0, tworząc w ten sposób platformę dla elastycznej, opartej na współpracy sieci łańcucha dostaw, która umożliwi skuteczniejsze, szybsze i bardziej rentowne reagowanie na wszelkie zakłócenia.

„Firmy średniej wielkości z branży produkcyjnej nie mogą sobie pozwolić na stagnację. Muszą się przekształcać i wprowa­dzać innowacje w sposób, który zapewni im dobrą kondycję w dłuższej perspektywie. To zaś zwykle wymaga wdrażania strategii włączających zagadnienia zrównoważonego rozwoju do procesów, działalności operacyjnej i priorytetów organizacyjnych. Dzięki temu organizacje te mogą zapewnić sobie lepsze wyniki biznesowe dziś i większą konku­rencyjność w przyszłości”. Źródło: Centrum Badawcze SAP Insights

Pobierz bezpłatny egzemplarz raportu

Informacje na temat tego badania: W ramach badania SAP Insights Midmarket Senior Executive Priority pozyskano dane od 10 507 członków kadry kierowniczej firm z 41 rynków i 28 branż, o przychodach rocznych nieprzekraczających 1 mld USD. Uczestnikami były osoby o najwyższym poziomie odpowiedzialności i kontroli w ramach swojego profilu działalności, poczynając od dyrektorów, a kończąc na członkach zarządu. Odpowiedzi gromadzono od września do grudnia 2021 r. w formie 10-minutowej ankiety internetowej.

Zobacz też: Nowe priorytety kierowników finansowych rozwijających się firm

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie