17 stycznia 2023

Kierunek na transformację. Nowe priorytety kierowników finansowych rozwijających się firm

Centrum badawcze SAP Insight wskazuje, że kierownicy finansowi firm średniej wielkości zaczynają zmieniać swoje podejście co do realizacji celów takich jak wzrost wydajności, obniżenie kosztów czy poprawa rozpoznawalności marki. Uczestnicy badania wskazali, jak przekształcają procesy, aby przekładało się to na rozwój firmy, zwiększenie jej rentowności oraz konkurencyjności.   

W tym artykule odpowiemy na pytania:

  1. Dlaczego zrównoważony rozwój staje się priorytetem kierowników finansowych rozwijających się firm?
  2. Jakie są wskazówki i zalecania dla kierowników finansowych rozwijających się firm, aby zwiększać przychody firmy, tempo rozwoju i konkurencyjność oraz ulepszać procesy?
  3. Jaka jest dalsza perspektywa rozwoju priorytetów kierowników finansowych?

Zrównoważony rozwój jednym z najważniejszych priorytetów finansowych

Z przeprowadzonych badań wynika, że zrównoważony rozwój znalazł się na szczycie listy kluczowych priorytetów biznesowych dla liderów finansowych firm. Innymi słowy, firmy średniej wielości uwzględniają ten aspekt w strategiach i decyzjach związanych ze zwiększaniem przychodów i wydajności. Zrównoważony rozwój znalazł się obok wzrostu sprzedaży, poprawy jakości obsługi klienta i tworzenia nowych produktów. Umieszczanie tego aspektu jako jednego z priorytetów to znacząca zmiana. Dlaczego tak się dzieje? Kierownicy finansowi wskazują, że zrównoważony rozwój ma coraz większy wpływ na skuteczną kontrolę kosztów, lepsze zarządzanie wydatkami czy zwiększenie wydajności funkcjonowania firmy. Co więcej, uczestnicy badania podają zrównoważony rozwój jako podstawę strategii działań rozwijających się biznesów.

Zmiana perspektywy dotyczącej ryzyka - wskazówki dla kierowników finansowych

Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że kierownicy finansowi muszą mieć na uwadze przede wszystkim zmienne perspektywy dotyczące ryzyka. Uwzględnianie jednie tradycyjnych obszarów ryzyka (problemy z konkurencją czy ochrona danych osobowych) to obecnie za mało. Priorytetowo traktowane są obecnie wyzwania takie jak cyberataki, przerwane łańcuchy dostaw, niedobory wykwalifikowanej kadry, a także liczne zagrożenia, które mogą wystąpić w przyszłości. Między innymi zastój gospodarczy i jego skutki, epidemie chorób zakaźnych czy zmiany klimatu.

Wprowadzenie innowacji w procesach – dalsza perspektywa rozwoju priorytetów kierowników finansowych

Nadanie priorytetu innowacjom to według kierowników finansowych kluczowy czynnik zachowania konkurencyjności oraz reagowania NA wyzwania i zagrożenia. Należy postawić na technologię, która sprosta wyzwaniom związanym z hybrydowym trybem pracy czy naruszeniami cyberbezpieczeństwa. Firmy muszą także inwestować w narzędzia do współpracy, analityki biznesowej czy infrastrukturę chmurową. Aby osiągnąć sukces organizacje powinny dokonać transformacji w zakresie:

  • Ochrony operacji cyfrowych przed naruszeniami z zewnątrz
  • Wykrywania zagrożeń
  • Zwiększenia kontroli w zakresie zarządzania danymi
  • Wsparcia pracowników (bezpieczeństwo pracy zdalnej)
  • Korzystania z technologii chmurowych

W burzliwym okresie globalnie zwiększonego ryzyka kierownicy finansowi firm średniej wielkości przywiązują dużą wagę do zwiększenia przychodów i wydajności oraz ograniczania ryzyka, wciąż kładąc przy tym nacisk na doskonalenie marki i poprawę reputacji. Uzasadnieniem dla tych fundamentalnych inicjatyw jest rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju, który w nadchodzących latach będzie w coraz większym stopniu determinować strategie finansowe firm. Aby poczynić większy postęp w transformacji — uznawanej za ściśle powiązaną z wydajnością biznesową — kierownicy finansowi wyższego szczebla powinni w dalszym ciągu usprawniać procesy biznesowe, zwiększając elastyczność i wzmacniając wzajemne powiązania. Źródło: Centrum Badawcze SAP Insights

Pobierz bezpłatny egzemplarz raportu

Pobierz bezpłatny egzemplarz raportu „Kierunek na transformację” i poznaj szczegółowe wyniki ankiety przeprowadzonej wśród kierowników finansowych rozwijających się firm średniej wielkości. Dowiedz się jakie postępy firmy podobne do Twojej robią w procesie transformacji cyfrowej oraz jak osiągają kolejne jej etapy.

Informacje na temat tego badania: W ramach badania SAP Insights Midmarket Senior Executive Priority pozyskano dane od 10 507 członków kadry kierowniczej firm z 41 rynków i 28 branż, o przychodach rocznych nieprzekraczających 1 mld USD. Uczestnikami były osoby o najwyższym poziomie odpowiedzialności i kontroli w ramach swojego profilu działalności, poczynając od dyrektorów, a kończąc na członkach zarządu. Odpowiedzi gromadzono od września do grudnia 2021 r. w formie 10-minutowej ankiety internetowej.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie