Zarządzanie urządzeniami IoT z SAP Business One

Internet Rzeczy (IoT) to podłączenie różnych obiektów do Internetu w celu wymiany i wymiana danych i sterowania pomiędzy nimi właśnie za pośrednictwem sieci. 

Myśląc o podłączeniu przedmiotów do sieci, większość z nas wyobraża sobie tablety, komputery, smartfony czy smartwatche. Jednak w przypadku IoT możemy mówić o łączeniu z Internetem takich rzeczy jak na przykład: lodówki, telewizory, systemy grzewcze, czy nawet elementy ubioru. Wyobraźmy sobie lodówkę, która automatycznie zamawia brakujące w niej produkty, koszulkę mierzącą puls podczas treningu, czy zegarek śledzący naszą lokalizację i alarmujący o możliwości spóźnienia na spotkanie. Każde z tych połączeń jest Internetem Rzeczy.

Jak to dokładnie działa?

Najkrócej mówiąc, IoT polega na tym, że dana „rzecz” wysyła informację odczytaną z czujnika-sensora lub interfejsu API. Urządzenia mogą zawierać jeden lub wiele sensorów. Weźmy na przykład smartfon. To małe urządzenie wyposażone jest w wiele czujników, takich jak: GPS, czujnik automatycznego obracania ekranów, czujnik temperatury itd. Sensory, połączone z Internetem, mogą być dodawane do dowolnych obiektów, np. maszyn, drzwi, narzędzi, a sygnał z nich pochodzący może być użyty do zainicjowania dowolnego procesu.

Zarządzanie urządzeniami IoT w SAP Business One

IoT to łączenie obiektów za pośrednictwem Internetu ze sobą. By kompleksowo zarządzać urządzeniami IoT, jak również przechowywać je, podłączać czy monitorować, potrzebna jest platforma IT, np. system SAP Business One, w którym podłączenie do Internetu umożliwia Integration Framework, narzędzie będące integralną częścią SAP Business One. Integration Framework służy do wymiany danych między różnymi systemami, plikami, bazami danych, maszynami, stronami internetowymi etc. Integration Framework umożliwia budowanie własnych scenariuszy integracyjnych i tworzenie kanałów komunikacji z wieloma systemami zewnętrznymi. Dane pozyskiwane z czujników są gromadzone w jednym miejscu i mogą być analizowane.

Jak to działa w praktyce?

Czujniki, zamontowane w urządzeniach wysyłają dane do Integration Framework (IF), bądź Integration Framework pobiera dane z czujników. Dane są gromadzone w systemie. W ramach Integration Framework można użyć standardowych scenariuszy integracji, które można zmieniać i dostosowywać. Możesz zdecydować co z tymi danymi zrobić:

 • użyć gotowych scenariuszy integracji w ramach Integration Framework, które zawierają niezbędne informacje do mapowania procesów
 • zarządzać procesami dzięki BPM (Business Process Management Modeler) – integralnej części Integration Framework, który służy do projektowania, modelowania i budowania zautomatyzowanych procesów

Zarządzanie urządzeniami IoT w systemie SAP Business One może być następujące:

 • Pracownik serwisu otrzymuje alarm: „Sprawdź maszynę X – uszkodzony element Y,
 • Alarm inicjuje proces automatycznego przesunięcia MM – pobrania elementu Y z magazynu części zamiennych do magazynu,
 • Automatyczne tworzony jest dokument RW – rozchód wewnętrzny wymienionej części Y w koszty maszyny,
 • Następnie automatycznie tworzone jest zamówienie zakupu elementu Y w celu uzupełnienia stanu magazynu części zamiennych,
 • Na podstawie tych informacji tworzone są statystyki będące podstawą analiz,
 • Następnie te analizy są wykorzystywane do przewidywania i zapobiegania awariom (predictive maintenance)
Zarządzanie urządzeniami IoT
Zarządzanie urządzeniami IoT

Chcesz zobaczyć przykład?

Zobacz FILM na temat funkcjonowania chłodni. Pokazuje on w jaki sposób sensory umożliwiają monitorowanie chłodni. Dzięki połączeniu czujników – poprzez sieć – z systemem ERP, następuje automatyczne uruchomienie procesów. Oznacza to, że IoT stanowi ogromne wsparcie dla pracowników, co jest ważnym krokiem na drodze do bycia inteligentnym przedsiębiorstwem.

Korzyści z zarządzania urządzeniami IoT z SAP Business One:

 1. uproszczenie procesów
 2. automatyzacja procesów
 3. łączenie obszarów i działów
 4. zapobieganie awariom
 5. wsparcie pracowników w ich codziennej pracy.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie