Zarządzanie projektami i zasobami

Funkcjonalność Zarządzanie projektami w SAP Business One umożliwia scentralizowanie wszystkich transakcji, dokumentów i zasobów dotyczących projektu w jednym miejscu. Dostęp do bieżących raportów umożliwia analizę różnych aspektów projektu takich jak: koszty i przekroczenia budżetu, planowanie i wykorzystania zasobów, postęp realizacji, czy terminowość realizowanych zadań,

Monitoruj działania i analizuj efekty

Przejmij kontrolę nad działaniami i analizuj ich efekty w czasie rzeczywistymi, na każdym etapie realizacji projektu. Kontroluj budżet, terminy realizacji i zakres projektu. Zarządzaj zadaniami i postępem prac. Maksymalnie wykorzystuj dostępne zasoby.

Korzystaj z bieżącego raportowania

Twórz indywidualne zestawienia dotyczące: przebiegu projektów, budżetów, terminów realizacji prac i ich zakresu. Buduj własne analizy i raporty oraz gromadź informacje dotyczące wszystkich obszarów działalności firmy i analizuj je w wielu przekrojach i wymiarach.

Skróć czas pracy

Korzystaj ze zintegrowanej informacji dostępnej “tu i teraz”. W każdej chwili twórz zestawienia i raporty zgodne z indywidualnymi wymaganiami, a na ich podstawie podejmuj trafne decyzje na każdym etapie realizacji projektu.

Kontroluj budżet

Sprawdzaj przebieg prac i ich zgodność z zapisami w umowach, czy z harmonogramem fakturowania. Generuj faktury, WZ, zlecenia produkcyjne i inne, zgodnie z etapami uwzględnionymi w dokumentacji projektowej.

Śledź efektywność podejmowanych prac

Sprawdzaj postęp realizacji działań wykonywanych przez wszystkich pracowników zaangażowanych w projekt, kontroluj terminy i zakres wykonanych prac. Analizuj dostępność zasobów oraz weryfikuj możliwość podjęcia kolejnego zlecenia.

Maksymalnie wykorzystuj zasoby

Zarządzaj zadaniami, deleguj obowiązki pracownikom, kontroluj postęp realizacji prac i dostępność pracowników i zasobów. Kontroluj status postępu prac, ich zgodność z harmonogramem oraz weryfikuj ewentualne zagrożenia związane z niedotrzymaniem terminu.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

SAP Business One – więcej niż ERP
zapisz się na spotkanie online!