Web Client SAP Business One

Web Client SAP Business One to zaawansowany, przeglądarkowy interfejs użytkownika, oparty na zasadach projektowania SAP Fiori, zawierający podstawowe procesy i logikę biznesową SAP Business One. Zapewnia łatwy i intuicyjny dostęp do najważniejszych danych, transakcji i analiz w personalizowanym, dostosowanym do roli, środowisku użytkownika.

Web Client SAP Business One - możliwości dostępu

Web Client SAP Business One jest dostępny zarówno dla wersji MS SQL jak i SAP HANA. Może być uruchamiany na komputerze stacjonarnym lub tablecie, w przeglądarce internetowej Google Chrome lub Firefox. Web Clienta można również uruchomić bezpośrednio ze zwykłej aplikacji desktopowej SAP Business One.

Poniżej prezentujemy wybrane funkcjonalności SAP Business One Web Client:

Spersonalizowana prezentacja danych

Na stronie startowej SAP Business One znajdziesz wszystkie najważniejsze dane dotyczące Twojej organizacji, ułożone w formie łatwych do odczytania zakładek i kafelków. Co więcej, możesz decydować jakie informacje chcesz wyświetlać i w jakim układzie. Między innymi możesz:

 • przeciągać i upuszczać kafelki w dowolnym miejscu na ekranie,
 • dodawać, usuwać i organizować całe grupy ikon,
 • umieszczać w wygodnym miejscu najczęściej używane funkcje tak, aby mieć je zawsze „pod ręką”.

Inteligentna analityka

Klient webowy wprowadza zaawansowane możliwości tworzenia wykresów analitycznych.

Możesz korzystać z obszernej kolekcji gotowych raportów, dostosowywać je do własnych potrzeb, zapisywać, czy udostępniać Twoim współpracownikom.

Z funkcji analiz możesz korzystać zarówno używając SAP Business One w wersji SAP HANA jak i MS SQL.

Zaawansowana wyszukiwarka

Wyszukiwarka „Enterprise Search” umożliwia łatwe i błyskawiczne wyszukiwanie kontekstowe. Możesz między innymi:

 • filtrować wyniki wyszukiwania za pomocą dostępnych zestawów filtrów,
 • zapisywać poszczególne wyszukiwania (wraz z filtrami) np. jako kafelki, by mieć do nich łatwy dostęp z pulpitu głównego,
 • wysłać wyniki wyszukiwania do współpracowników.

Integracja z Microsoft 365

Dzięki integracji SAP Business One z Microsoft 365 nie musisz instalować programu Microsoft Office lub Excel, a mimo to możesz między innymi:

 • eksportować dokumenty do Microsoft Word i Excel,
 • eksportować gridy i zapytania do Excela,
 • wyświetlać wyeksportowane pliki online w Microsoft OneDrive,
 • projektować własne szablony eksportu.
 •  

CRM i Sprzedaż

 • Możesz tworzyć i przeglądać dokumenty marketingowe i sprzedażowe.
 • Przeglądać działania (rozmowy, spotkania, notatki) w ramach planu dnia.
 • Sprawdzać szczegóły zamówień klientów oraz status i postęp ich realizacji.
 • Wyświetlać Mapy Relacji, aby śledzić powiązania pomiędzy dokumentami sprzedaży.
 • Tworzyć i zarządzać wersjami roboczymi dokumentów, w tym procesem zatwierdzania.
 • Lokalizować adresy za pośrednictwem Google Maps.

Zamówienia zakupu i oferty zakupu

 • Możesz śledzić proces zakupu obejmujący wszystkie dokumenty i transakcje, począwszy od obsługi zamówień zakupu, a skończywszy na przetwarzaniu faktur zakupu.
 • Dzięki funkcjonalności tworzenia różnych raportów i zestawień możesz prowadzić analizy danych o zakupach, np. analizę wolumenu zakupu czy wiekowania zobowiązań wobec dostawców.

Numery Katalogowe Dostawców i Odbiorców

Funkcja ‘Numery Katalogowe Partnera Handlowego’ umożliwia używanie numerów katalogowych klientów i dostawców równolegle z własnymi numerami indeksów. 

 • Możesz przeglądać, definiować, aktualizować i usuwać numery katalogowe pogrupowane według partnerów biznesowych,
 • Za pomocą paska filtrowania wyszukiwać dane i podobnie jak w przypadku innych list eksportować wyniki do Excela.
 •  

Usługi serwisowe

 • Moduł serwisowy umożliwia tworzenie i przetwarzanie zgłoszeń serwisowych i bazy rozwiązań.
 • Widok listy zgłoszeń serwisowych i bazy wiedzy o rozwiązaniach zapewniają kompleksowy przegląd i umożliwiają generowanie odpowiednich raportów.
 • Możesz monitorować usługi serwisowe realizowane dla Twoich klientów, analizować najczęściej występujące problemy i szybko proponować odpowiednie rozwiązania.

Partnerzy Handlowi

Dzięki Web Client możesz zarządzać danymi klientów, zamówieniami, czy umowami bezpośrednio przez interfejs przeglądarki internetowej. To szczególne ułatwienie dla pracowników zdalnych czy przedstawicieli handlowych. Możesz m.in. :

 • aktualizować dane klientów i dostawców,
 • wyszukiwać, przeglądać, dodawać zamówienia,
 • zapisywać określone wyniki wyszukiwania i udostępniać np. swojemu zespołowi.

Mapy relacji

Funkcja ‘Mapy Relacji‘ umożliwia wyświetlanie wizualizacji przepływu i powiązań pomiędzy dokumentami i transakcjami. Wykres ilustruje zależności między dokumentami oraz informacje o ich statusach i szczegółach, np.: typ, nr dokumentu, kod dostawcy/odbiorcy czy termin płatności. Z tej pozycji możesz otworzyć każdy dokument, aby sprawdzić szczegółowe dane.

Praca na listach

Dzięki możliwości pracy na listach zyskujesz dużą elastyczność w zarządzaniu danymi i dokumentami, między innymi możesz:

 • wyświetlać widoki list, filtrować je na wiele sposobów, oraz generować wykresy analityczne,
 • wybrane konfiguracje zapisać jako dodatkowe widoki list lub kafelki na ekranie głównym do wykorzystania w przyszłości.
 •  

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie