Oprogramowanie do zarządzania projektami – dobra organizacja procesów w firmie

Funkcjonalność Zarządzanie projektami w SAP Business One umożliwia scentralizowanie wszystkich transakcji, dokumentów i zasobów dotyczących projektu w jednym miejscu. Dostęp do bieżących raportów umożliwia analizę różnych aspektów projektu takich jak: koszty i przekroczenia budżetu, planowanie i wykorzystanie zasobów, postęp realizacji, czy terminowość realizowanych zadań. Oprogramowanie do zarządzania projektami SAP Business One wspiera Cię w prowadzeniu między innymi projektów badawczo – rozwojowych (R&D), wdrażaniu nowych technologii czy grup produktowych, obsłudze inwestycji czy wdrażaniu prototypów.

Oprogramowanie do zarządzania projektami SAP B1.png

Zaplanuj projekt – zasoby, działania, budżet, harmonogram

Zaplanuj wszystkie niezbędne elementy dotyczące projektu: zasoby, działania, budżet, harmonogram itd. Przygotuj harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF), uwzględniający między innymi bieżące ceny materiałów i usług w oparciu o cenniki dostawców, koszty normatywne (KNR) i wskaźnikowe (maszynogodzina, roboczogodzina), a także planowane koszty stałe i zmienne czy koszty amortyzacji. Zaplanuj realizację projektu, przydzielaj zadania w oparciu o matrycę umiejętności i zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów i aktualną dostępność zasobów. System do zarządzania projektami pozwoli Ci na uwzględnienie bieżących obciążeń maszyn i urządzeń, planów urlopowych, bieżących zadań.

Planować możesz na podstawie bazy zasobów i predefiniowanych czynności projektowych (szablonów) oraz wykorzystując jako wzorce dotychczas zrealizowane projekty.

Skuteczne oprogramowanie do zarządzania projektami - monitoruj działania i analizuj efekty

Kontroluj działania i analizuj ich efekty w czasie rzeczywistymi, na każdym etapie realizacji projektu. Podziel projekt na fazy, fazy na etapy, a etapy na działania. Planuj zasoby (pracownicy, maszyny, środki transportu, materiały), buduj harmonogramy (w tym harmonogram rzeczowo – finansowy) i nadzoruj ich realizację. Program do zarządzania zadaniami to prosty sposób na rozliczanie czasu pracy, sprawdzanie na bieżąco postępów realizowanych zadań (przypisanych do etapów projektu). Kontroluj budżet i terminowość zaplanowanych zadań oraz zakres projektu. Maksymalnie wykorzystuj dostępne zasoby. Reaguj z wyprzedzeniem dzięki systemowi przypomnień i alertów sygnalizujących ewentualne zagrożenia i ryzyka.

Kontroluj budżet projektu z oprogramowaniem SAP Business One

Project Management w SAP umożliwia precyzyjną kontrolę kosztów i weryfikowanie działań na każdym etapie realizowanego przedsięwzięcia. Definiuj budżet projektu i rozliczaj go na bieżąco. W każdej chwili sięgaj po informację o rentowności prowadzonych projektów, kosztach poszczególnych działań, a także o przekroczeniach budżetu czy ewentualnych opóźnieniach w harmonogramie. Sprawdzaj między innymi: koszty ogólne, planowane, rzeczywiste czy budżetowe, jak też koszty: administracyjne, transportu, delegacji, szkoleń czy wydatki dodatkowe (najem, media) itd. Weryfikuj przebieg prac i ich zgodność z zapisami w umowach, czy z harmonogramem fakturowania. Generuj faktury, WZ, zlecenia produkcyjne i inne, zgodnie z etapami uwzględnionymi w dokumentacji projektowej.

Zarządzaj projektami skutecznie - korzystaj z bieżącego raportowania

Dostęp do bieżących raportów w oprogramowaniu do zarządzania projektami umożliwia analizę różnych aspektów projektu. Korzystaj ze wbudowanych raportów takich jak: arkusz czasu pracy, raport centrów kosztów, raport księgowań według projektu, rachunek zysków i strat według projektu, zestawienie obrotów i sald, wykres Gantta czy sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych projektu (cash flow). Wspieraj swoją pracę indywidualnymi zestawieniami dotyczącymi między innymi: przebiegu projektów, budżetów, terminów realizacji prac i ich zakresu.

Zarządzaj obiegiem dokumentów i dokumentacją projektową

Oprogramowanie do zarządzania projektami pozwala na zarządzanie wszystkimi dokumentami dotyczącymi projektu (protokołami realizacji, protokołami odbioru, gwarancjami, rysunkami technicznymi, planami budowy, pozwoleniami itp). Korzystaj z możliwości wiązania z projektem: dokumentów sprzedażowych (umowy ramowe, oferty, zlecenia sprzedaży, faktury oraz korekty i zwroty), dokumentów zakupowych (zarówno kosztowych jak i materiałowych) oraz dokumentów produkcyjnych i zleceń produkcyjnych.   

Najlepszy program do zarządzania projektami – zintegrowana informacja

Zarządzaj projektami z pomocą jednego, spójnego narzędzia, które jest jednocześnie częścią całego systemu wspomagającego zarządzanie firmą (ERP). Dzięki temu doskonale zorganizujesz swoje projekty, usprawnisz komunikację, dotrzymasz wszystkich terminów, unikniesz powielania informacji w wielu rozproszonych aplikacjach. Dzięki systemowi do zarządzania projektami SAP Business One korzystasz z jednej bazy danych, materiałów, zasobów, pracowników, klientów i dostawców. Cały czas śledzisz bieżący wynik projektu w kontekście całej firmy i wszystkich przychodów i kosztów.    

SAP - nowoczesne narzędzie do zarządzania projektami - główne korzyści:

  • Spójna, zintegrowana, wspólna baza projektów, zasobów, dokumentów połączona z kontrahentami, księgowością, kontrolingiem,
  • łatwe zarządzanie dokumentacją projektową – stały dostęp do wszystkich dokumentów związanych z prowadzonymi projektami,
  • precyzyjna kontrola budżetu projektu, umożliwiająca weryfikację działań na każdym etapie,
  • monitorowanie postępów w realizacji zadań, kontrola umów i terminów,
  • przypomnienia i alerty, sygnalizowanie zagrożeń i ryzyk,
  • kontrolowanie zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami,
  • dostęp do różnego rodzaju raportów – w trakcie realizacji i po każdym zrealizowanym etapie.

Zainteresowanych programem do zarządzania projektami – systemem SAP Business One – zapraszamy do kontaktu: napisz lub zadzwoń

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie