Predictive maintenance - predykcyjne utrzymanie ruchu. Obniż koszty i poziom ryzyka.

Predictive Maintenance to zapobieganie awariom urządzeń zanim wystąpią. Innymi słowy, Predictive Maintenance to ciągła kontrola i monitorowanie przy użyciu sensorów: maszyn, linii produkcyjnych oraz innych urządzeń, w celu oceny ich jakości, stanu technicznego oraz stopnia zużycia związanego z eksploatacją. Wszystko po to, aby móc zapobiegać usterkom, na przykład poprzez zaplanowanie działań wyprzedzających awarię.

Predictive Maintenance

Jak działa predictive maintenance?

Predictive maintenance pozwala na analizę dużej ilości danych (Big Data) pochodzących z czujników – sensorów, zamontowanych na urządzeniach i połączonych z bazą danych SAP Business One w chmurze (więcej na ten temat: Zarządzanie urządzeniami IoT z SAP Business One). Czujniki kontrolują pracę urządzeń i wysyłają informacje do systemu i ich stanie technicznym. Sensory mogą monitorować na przykład temperaturę, ciśnienie, przeciążenia czy zużycie podzespołu. Dane z sensorów są analizowane za pomocą modeli statystycznych oraz modeli uczenia maszynowego. Dzięki temu w czasie rzeczywistym weryfikowany jest stan urządzenia i podejmowane mogą być odpowiednie działania zapobiegające awarii.

 

Predictive maintenance w SAP Business One - przykład zastosowania

Chłodnia B1 Sp. z o.o. to firma, która wynajmuje magazyny chłodnicze. Jednym z głównych wyzwań jest utrzymanie stałej temperatury w chłodniach i otrzymywanie natychmiastowych alertów o wszelkich wahaniach. Aby zmniejszyć wahania temperatury, chłodnie zostały wyposażone w czujniki, które za pomocą Integration Framework połączono z SAP Business One. Działający w tle proces integracji SAP Business One z sensorami został zautomatyzowany dzięki Business Process Management Modeler (BPM – część Integration Framework).

 

Temperatura w każdej chłodni jest monitorowana za pomocą czujników temperatury. Dodatkowo zamontowano czujniki kontrolujące czy drzwi są zamknięte czy otwarte. Zmiana temperatury inicjuje automatycznie proces. Pracownik magazynu jest pierwszą osobą, która otrzymuje powiadomienie na swoim urządzeniu mobilnym. Daje mu to możliwość natychmiastowej reakcji i zamknięcia otwartych drzwi. Jeśli czujnik temperatury sygnalizuje, że w chłodni robi się zbyt ciepło mimo zamkniętych drzwi, musi być inny powód.

 

W takim przypadku pracownik serwisu otrzymuje na swoim urządzeniu mobilnym zgłoszenie serwisowe w celu sprawdzenia urządzeń chłodniczych. W tym samym czasie pracownik odpowiedzialny za zarządzanie magazynem dostaje powiadomienie o automatycznej zmianie terminu przydatności do spożycia produktów, których warunki przechowywania uległy zmianie. Dzieje się tak, ponieważ temperatura w chłodniach przekroczyła zakres temperatur zdefiniowanych w BPM dla grupy asortymentu w danym okresie.

 

Korzyści z Predictive Maintenance, czyli co daje przedsiębiorcom predykcyjne utrzymanie ruchu:

  • możliwość przewidywania i zapobiegania awariom, 
  • ograniczenie planowanych wyłączeń serwisowych, 
  • ograniczenie strat surowcówpółproduktów, które mogą ulec zniszczeniu w przypadku nagłej awarii, 
  • możliwość kontroli danych diagnostycznych online. 

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie