10 września 2021

KSeF - Krajowy System Faktur Elektronicznych zintegrowany z SAP Business One – od kiedy obowiązkowy?

Wprowadzenie Krajowego Systemu Faktur Elektronicznych (KSeF) to kolejny krok cyfryzacji rozliczeń przedsiębiorstw z Urzędem Skarbowym. Aktualnie projekt jest na etapie opiniowania. W okresie od października do grudnia 2021 Resort Finansów planuje przeprowadzenie wraz z przedsiębiorcami testów Krajowego Systemu e-faktur, aby zachęcić ich do dobrowolnego posługiwania się rozwiązaniem już od 1 stycznia 2022 roku, ponieważ od 2023 roku korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe.

krajowy-system-faktur-elektronicznych_.png

Co to jest Krajowy System e-faktur?

KSeF to system, który będzie służył do rejestrowania, odbierania i przechowywania faktur w ustrukturyzowanej formie. e-Faktury będą oznaczane numerem identyfikacyjnym (przydzielanym przez system), będzie również weryfikowana zgodność z określonym wzorem faktury i poprawność danych. Ministerstwo Finansów zapowiada, że jeśli nowe rozwiązanie się sprawdzi, może ono zastąpić JPK.

Co to jest faktura ustrukturyzowana?

Faktura ustrukturyzowana to nowa forma dokumentowania transakcji sprzedaży, obok faktury papierowej i elektronicznej, która będzie dokumentem trafiającym do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wprowadzenie obowiązku generowania takiego dokumentu ma na celu usprawnienie kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT oraz ułatwienie organom skarbowym kontroli – poprzez zdalne monitorowanie transakcji.

Faktura ustrukturyzowana – jakie dane powinny znaleźć się na dokumencie?

Faktura ustrukturyzowana to faktura elektroniczna posiadająca ustrukturyzowany format XML (podobnie jak np. w przypadku JPK). Taka faktura będzie zawierała, oprócz danych standardowych takich jak np.: data sprzedaży, data wystawienia, nabywca, adresy czy numery rachunków bankowych również informacje dodatkowe, które już teraz występują w przypadku JPK_V7 czy JPK_FA oraz takie, które do tej pory nie pojawiały w raportowaniach. Są to między innymi dane dotyczące: rodzaju faktury (VAT, korekta, zaliczka czy rozliczenie); pól procedur; kodów GTU; warunków transportu; metod rozliczenia, waluty i użytego kursu czy wartości akcyzy.

Faktura ustrukturyzowana w SAP Business One – automatyczne przesyłanie faktur z SAP

W ostatnich latach Ministerstwo Finansów wprowadziło szereg zmian dotyczących kontroli rozliczeń podatkowych, między innymi: Jednolity Plik Kontrolny (JPK), elektroniczne sprawozdania finansowe czy elektroniczną rejestrację podmiotów akcyzowych. Kolejną zmianą czekającą przedsiębiorców to przepisy związane z systemem KSeF, do których dostosować się będę musiały wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Dla użytkowników systemu SAP Business One sytuacja będzie ułatwiona, ponieważ bezpośrednio z programu, będzie można przesyłać ustrukturyzowane faktury do Centralnego Repozytorium Faktur Elektronicznych. Wszystkie niezbędne dane do utworzenia takiego dokumentu, znajdujące się w systemie, będą zaczytywały się do pliku automatycznie, który następnie trafi do KSeF.

Zainteresowanych SAP Business One zapraszamy do kontaktu: napisz lub zadzwoń

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie