16 września 2020

JPK VDEK - co zmienia się w nowym JPK-V7 ?

Od 1 października 2020 przedsiębiorców czekają duże zmiany w raportowaniu VAT. Podstawą rozliczenia podatkowego stanie się plik kontrolny JPK-V7 (tzw. JPV VDEK). Nowy JPK to też nowe obowiązki – firmy muszą zadbać o specjalne oznaczenia faktur (zawierających niektóre towary i usługi wskazane w klasyfikacji GTU)wybranych transakcji i dokumentów

Przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy stosują rozliczenie miesięczne, czy kwartalne, aktualnie muszą co miesiąc sporządzać i dostarczać do Urzędu Skarbowego plik JPK_VAT. Dodatkowo wysyłają także deklarację VAT-7 (w przypadku rozliczenia miesięcznego) lub VAT-7K (w razie stosowania rozliczenia kwartalnego). Nowe przepisy wprowadzają obowiązek wysyłki do fiskusa pliku o nowej strukturze (JPK-V7), który jest połączeniem dotychczasowych deklaracji i pliku kontrolnego JPK_VAT. Od października do urzędu skarbowego będziemy wysyłać: 

 • JPK-V7M–  w przypadku rozliczeń miesięcznych  
 • JPK-V7K – przy rozliczeniach kwartalnych 

JPK VDEK – kogo dotyczy? 

Nowy JPK dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.  

 

JPK VDEK  – od kiedy? 

Ustawodawca wprowadził obowiązek składania JPK-V7 od 1 października 2020.  W zależności od częstotliwości rozliczeń wysyłka pliku powinna nastąpić:  

 • Dla rozliczeń miesięcznych – do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (część ewidencyjna i deklaracyjna)  
 • Dla rozliczeń kwartalnych  – do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (część ewidencyjna)  i do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (część deklaracyjna) 

Jakie zmiany wprowadza JPK VDEK?  

Wprowadzenie nowej struktury JPK miało być dla przedsiębiorców uproszczeniem w zakresie raportowania podatkowego. Warto jednak wiedzieć, że nowy JPK nakłada na przedsiębiorców obowiązek wysyłania dodatkowych informacji na temat prowadzonej sprzedaży i zakupu. Jakie zmiany wprowadza więc JPK-V7? 

Schemat JPK VDEK JPK-V7 jpk-v7m

1. Podział na dwie części: ewidencyjną i deklaracyjną

Część deklaracyjna będzie odpowiadała obecnie składanej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Natomiast część ewidencyjna zawierać będzie dane znajdujące się w dotychczasowym pliku JPK_VAT oraz informacje dodatkowe, w tym: oznaczenia wybranych typów transakcji, dokumentów i grup towarowych zgodnie z nową klasyfikacją GTU.

2. GTU – nowe oznaczenia wybranych grup towarowych i usługowych

Nowy JPK wprowadza obowiązek przesyłania organom podatkowym dodatkowych informacji związanych ze sprzedażą towarów i usług (zdaniem ustawodawcy najbardziej narażonych na wyłudzenia podatku VAT). W JPK-V7 przedsiębiorcy mają obowiązek oznaczania faktur sprzedaży zawierających określone przez ustawodawcę towary lub usługi odpowiednimi kodami grup towarowych i usługowych (GTU).

Obowiązek stosowania GTU nie dotyczy wszystkich podatników, a tylko tych, którzy dokonują sprzedaży m.in.: 

 • napojów alkoholowych,  
 • wyrobów tytoniowych,  
 • leków i wyrobów medycznych 
 • usług: księgowych, prawnych, doradczych, szkoleniowych, reklamowych, marketingowych  
 • usług transportowych i magazynowych. 


Kodów grup towarowych nie trzeba umieszczać na wydrukach faktur. Trzeba jednak dopilnować, aby zostały właściwie oznaczone w nowym pliku JPK-V7.  

3. Dodatkowe oznaczenia wybranych transakcji

Nowy JPK wprowadza także konieczność dodatkowych oznaczeń dla wybranych transakcji – głównie dotyczących sprzedaży zagranicznej i importu –  w podziale na transakcje dotyczące podatku należnego i naliczonego.

 • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
 • TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VATo VAT
 • TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej 
 • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
 • MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT
 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży
 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
 • B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu
 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon
 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia
 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • IMP – oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy

4. Oznaczenia wybranych rodzajów dokumentów

Oprócz oznaczania wybranych towarów i transakcji podatnik zobowiązany jest nadawać odpowiedni symbol także określonym rodzajom dokumentów: 

 • RO – łączny raport okresowy z kasy fiskalnej, 
 • FP – faktura do paragonu, 
 • WEW – dokument wewnętrzny (m.in.: ewidencja sprzedaży bezrachunkowej)

5. Zniesienie obowiązku wysyłki załączników

Aby ograniczyć liczbę składanych dokumentów, wraz z wprowadzeniem nowej struktury JPK-V7 zostanie zniesiony obowiązek składania załączników: 

 • VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT 
 • VAT-ZD – wniosek do ulgi na złe długi 
 • VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT 
 •  

JPK VDEK w SAP Business One 

SAP Business One w polskiej wersji lokalizacyjnej jest na bieżąco dostosowywany do polskich przepisów. Umożliwia klasyfikowanie towarów i usług zgodnie z oznaczeniami GTU, a także odpowiednie oznaczanie w strukturze pliku JPK_V7 wskazanych przez ustawodawcę rodzajów transakcji i dokumentów. 

Wystarczy jednorazowprzypisanie odpowiednich symboli GTU do wybranych grup indeksów towarowych i usługowych. Jeśli pojawią się one na fakturze sprzedaży – system automatycznie oznaczy fakturę odpowiednim kodem GTU. 

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie