Słowniczek wyrażeń branżowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

R&D

(Research and Development) prace badawczo-rozwojowe

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie