Słowniczek wyrażeń branżowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

KPI

(Key Performance Indicators) Kluczowe Wskaźniki Efektywności – wskaźniki mierzące realizację określonych wcześniej celów

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie