Zarządzanie projektami w SAP Business One

Skuteczne zarządzanie projektami i kontrola finansowa mają kluczowe znaczenie dla ochrony marż i ogólnego sukcesu finansowego projektu. Efektywne zarządzanie projektem znacznie ułatwia zintegrowane rozwiązanie, które pozwala dokładnie zarządzać całym biznesem – od zarządzania finansami, planowania projektu i zasobów, przez analizy w czasie rzeczywistym, śledzenie budżetu, kontrolę zapasów i więcej.

Dzięki SAP Business One możesz zarządzać wieloma projektami, zasobami i budżetami, kontrolując koszty i płynność finansową, zwiększając rentowność i dotrzymując terminowej realizacji prac.

Funkcjonalność zarządzania projektami w SAP Business One pozwala w pełni kontrolować projekt, centralizując wszystkie transakcje z nim związane, jak też dokumenty, zasoby i działania. Funkcja ta pomaga monitorować postęp zadań, etapów, podprojektów, analizować koszty budżetowe i generować raporty dotyczące różnych aspektów projektu, takich jak analiza etapów, otwarte problemy i zasoby.

Zarządzanie etapami projektu

Projekt składa się z faz, które zawierają jedno lub większą liczbę zadań. W przypadku każdego etapu można zarządzać nierozwiązanymi problemami, dokumentami, załącznikami, zleceniami produkcyjnymi i działaniami. Wszystkie te informacje znajdują się w oknie Projekt:

Zarządzanie projektami w SAP Business One - fazy projektu

Projekt może mieć tylko jeden poziom lub zawierać projekty niższego poziomu zwane etapami. Etapy mogą składać się z dalszych zadań, tworząc w ten sposób hierarchię, w której główny projekt znajduje się na najwyższym poziomie.

Zarządzanie projektami w SAP Business One - etapy, zadania, terminy realizacji

Kontrola kosztów projektu

W każdym momencie istnieje możliwość wglądu w podsumowanie finansowe projektu, w którym znajdują się informacje takie jak: budżet fazy, nierozliczone kwoty, skumulowane wartości zysku, koszty zleceń produkcyjnych, czy terminy realizacji.

Zarządzanie projektami w SAP Business One - budżet, koszty, odchylenia, zysk

Projekt można również wyświetlić w formie wykresu Gantta, który w przejrzystym układzie wizualizuje poszczególne, fazy, etapy i zadania w projekcie.

Wykres Gantta - Zarządzanie projektami w SAP Business One

Korzyści:

  • Pełny wgląd w rzeczywisty czas pracy nad projektem
  • Łatwe porównanie rzeczywistych godzin projektu w stosunku do planowanych
  • Analiza odchyleń i badanie ich przyczyn, dzięki łatwemu odczytywaniu uwag do zadań
  • Interaktywny wykres Gantta wizualizujący harmonogram i postęp działań
  • Dokładne śledzenie kosztów i wydatków
  • Łatwe rozliczanie projektu z możliwością automatycznego fakturowania zrealizowanych i zatwierdzonych prac

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie