Wzrost wydajności i obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa

Dzięki SAP Business One firma Elektromont pracuje na stabilnym systemie gwarantującym kompletną obsługę procesów. Od ofertowania, poprzez nadzór nad realizacją projektu, aż po kontrolę kosztów i jego opłacalności.

Wzrost wydajności i obniżenie kosztów

Firma oferująca usługi w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych z SAP Business One

Elektromont jest firmą oferującą usługi między innymi w zakresie budowy instalacji elektrycznych, linii kablowych, stacji transformatorowych, stacji bazowych telefonii komórkowych. Firma realizuje projekty kompleksowo – od momentu pozwolenia na budowę, po całościowe zamknięcie inwestycji.

Czynniki, które wpłynęły na decyzję o wyborze SAP Business One

Firma Elektromont miała problem z bałaganem informacyjnym, brakiem kontroli nad posiadanym sprzętem oraz rozplanowaniem pracy zespołów. Dużych trudności przysparzały raporty finansowe. Ze względu na długoterminowość i złożoność projektów, firma borykała się z brakiem informacji o ich całościowych kosztach. Wdrożenie systemu SAP Business One znacząco zmieniło sytuację firmy.

Powód wyboru Partnera Wdrożeniowego

“Gwarantem sukcesu wdrożenia jest nie tylko wybór odpowiedniego systemu IT, ale i jego skuteczna implementacja. Dlatego wybraliśmy Altab.”
Leszek Gorol. Prezes Zarządu, PPUH Elektromont Leszek Gorol Sp.J.

Wzrost automatyzacji procesów biznesowych o 100%
100%
Wzrost wydajności o 30%
30%

Uporządkowanie i integracja informacji


SAP Business One pozwolił na uporządkowanie i integrację informacji – od szans sprzedaży po rozliczenie projektów – całość wiedzy o danym projekcie mamy teraz w jednym miejscu.

Tworzenie dedykowanych raportów

Dzięki SAP Business One możliwe jest tworzenie dedykowanych raportów pozwalających użytkownikom oszczędzać czas i lepiej organizować swoją pracę – na wszystkich stanowiskach.

Sprawne zarządzanie prowadzonymi projektami

Firma korzysta z zaawansowanego systemu zgłoszeń serwisowych, a do wszystkich informacji ma dostęp z poziomu kartoteki partnera handlowego. Możne również ustawiać różnego rodzaju alarmy, przeglądać powiązane dokumenty magazynowe, sprzedażowe, tworzyć raporty.

Stały nadzór kosztowy projektów

Dzięki SAP Business One firma ma dostęp do pełnej informacji finansowej, zarówno w odniesieniu do całej sytuacji firmy, jak i do pojedynczego projektu.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie