SAP BTP – Business Technology Platform

Cyfryzacja przyczynia się do zwiększenia wydajności i produktywności firm. Pozwala też przedsiębiorstwom na większą elastyczność i szybsze reagowanie na zmiany rynkowe. Innowacje IT bezpośrednio przekładają się na wyniki biznesowe firm. Dlatego nowoczesne rozwiązania informatyczne dla biznesu, oferowane przez SAP – stają się coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorców. Ale nie tylko z tego powodu. Również dlatego, że rozwiązania SAP są wyjątkowo intuicyjne, łatwe w obsłudze i dają możliwość rozbudowywania systemu, także tym użytkownikom, którzy nie posiadają specjalistycznych umiejętności informatycznych/programistycznych.

Do takich rozwiązań należy między innymi SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Dzięki platformie SAP BTP możesz z łatwością rozbudowywać aktualnie używane aplikacje i personalizować rozwiązania SAP, z których już korzystasz.

Co to jest SAP BTP?

SAP BTP (SAP Business Technology Platform) to innowacyjna platforma produktów, usług I rozwiązań SAP w chmurze. Zapewnia firmom podstawy technologiczne do szybkiego wprowadzania zmian i przyspieszenia wdrażania innowacji. SAP BTP łączy tworzenie i automatyzację aplikacji, dane i analitykę, integrację i możliwości sztucznej inteligencji w jednym ujednoliconym środowisku.

Deweloperzy (programiści) zyskują narzędzia do szybkiego łączenia, rozszerzania i wzbogacania kluczowych procesów biznesowych. Użytkownicy mogą automatyzować zadania, tworzyć elastyczne, szybkie przepływy pracy i spersonalizowane interfejsy.

Filary SAP BTP

SAP BTP  to zbiór produktów i rozwiązań SAP pogrupowanych w ramach czterech zintegrowanych filarów technologicznych:

  • Zarządzanie bazami danych i danymi – usługi i produkty umożliwiające przechowywanie, zarządzanie, przetwarzanie, integrowanie i interpretowanie wszystkich istotnych danych dla Twojej firmy
  • Analityka – produkty w ramach filaru analitycznego umożliwiają planowanie, prognozowanie i podejmowanie szybkich decyzji opartych na wnioskach (np. SAP Analytics Cloud)
  • Tworzenie i integracja aplikacji – usługi i narzędzia do łatwej integracji różnych systemów, rozszerzania używanego oprogramowania lub tworzenia nowych rozwiązań i aplikacji
  • Inteligentne technologie – ten filar obejmuje Sztuczną Inteligencję, Uczenie Maszynowe, IoT) pozwalające automatyzować procesy biznesowe i wprowadzać innowacje
SAP BTP
SAP Business Technology Platform (SAP BTP) SAP BTP to zbiór produktów i rozwiązań SAP pogrupowanych w ramach czterech zintegrowanych filarów technologicznych.

Nowe możliwości dla klientów SAP

Integracja

Firmy działają w coraz bardziej złożonych krajobrazach systemów i aplikacjami, zarówno lokalnych, jak i chmurowych. Wchodzą również w interakcje z dostawcami, partnerami, klientami, jednocześnie realizując własną, unikalną logikę biznesową, procesy i modele danych. SAP BTP umożliwia wymianę danych w czasie rzeczywistym w wielu systemach chmurowych i lokalnych, integrując aplikacje różnych dostawców, starsze systemy i technologie open source. Zapewnia wstępnie zbudowane integracje oraz łączniki do integracji z różnymi systemami i procesami SAP i innych firm.

Dane

Ilość danych wykorzystywanych przez firmy cały czas rośnie. Dane zbierane są z różnych źródeł. Firmy muszą nie tylko przetwarzać, zarządzać, chronić i uzyskiwać dostęp do wszystkich nowych danych, ale także powiązać je z tradycyjnymi danymi operacyjnymi. SAP BTP oferuje produkty i usługi, które obsługują wszystkie potrzeby firm w zakresie zarządzania danymi. Pomaga uzyskać skonsolidowany widok wszystkich zasobów danych i uzyskiwać wiarygodne informacje w czasie rzeczywistym.

Rozszerzalność

Duża dynamika zmian rynkowych, zmieniające się wymagania klientów,  powoduję, że firmy musza szybko reagować i dostosowywać się, wdrażając nowe technologie i procesy oraz udoskonalając istniejące. Dzięki SAP BTP i narzędziom low code/no code, możesz budować, rozszerzać i ulepszać aplikacje SAP, uwzględniając nowe  potrzeby biznesowe, bez zakłócania istniejących operacji.

SAP BTP jak zacząć

Bezpłatna wersja próbna – jeżeli chcesz wypróbować SAP BTP, możesz skorzystać z bezpłatnej warstwy z dostępem do ponad 50 usług,  która zapewnia natychmiastowy dostęp do środowiska produkcyjnego.
Pay-As-You-Go – możesz wykupić dostęp do wybranych usług, które chcesz wypróbować.
Subskrypcja – w ramach subskrypcji SAP BTP zyskasz dostęp do określonych usług SAP BTP (określonych umową) w ramach stałej opłaty.

SAP BTP i SAP Business One?

Czy SAP Business Technology Platform jest odpowiedni dla SAP Business One? Oczywiście tak. Z możliwości oferowanych przez SAP BTP mogą korzystać również klienci z sektora MŚP, czyli użytkownicy SAP Business One. Mogą wykorzystać dostępne usługi i narzędzia np. do rozszerzenia funkcjonalności SAP B1, budowania aplikacji low-code, wykorzystania Sztucznej Inteligencji, czy inteligentnych botów. Niezależnie od tego, czy system jest wdrożony lokalnie, czy w chmurze.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Umów się na prezentacjęZadzwoń lub napisz.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie