1 czerwca 2022

Sztuczna Inteligencja z SAP AI Business Services

Automatyzacja procesów biznesowych stała się kluczowym elementem strategii rozwijających się firm. W coraz większym stopniu wykorzystywane są w tym celu technologie Sztucznej Inteligencji i Uczenia Maszynowego. SAP, jako czołowy gracz w dziedzinie technologii AI i ML (Artificial Intelligence, Machine Learning), oferuje pełny zestaw rozwiązań w tym obszarze. Od inteligentnych technologii wbudowanych w Core, przez inteligentną analitykę, po narzędzia i usługi upraszczające automatyzację. Dowiedz się jakie możliwości daje Sztuczna Inteligencja z SAP AI Business Services.

Co to jest SAP Business Technology Platform ?

SAP Business Technology Platform (SAP BTP) to platforma, która łączy możliwości zarządzania danymi, integracji i tworzenia aplikacji, analiz i inteligentnych technologii, w jednym spójnym technologicznie środowisku. SAP dostarcza dedykowane zestawy narzędzi, by zapewnić klientom możliwość szybkiego tworzenia i rozszerzania aplikacji. Jednym z komponentów SAP Business Technology Platform są Inteligentne Technologie. W ramach bloku Inteligentnych Technologii dostępne są m.in. Intelligent Process Robotics Automation, Conversional AI oraz AI Business Services.

AI Business Services

AI Business Services to sześć samodzielnych usług, opartych na Sztucznej Inteligencji, w szczególności na zaawansowanym podejściu do uczenia maszynowego. Ich zastosowanie ma na celu bezpośrednie rozwiązanie konkretnego problemu biznesowego.

Dostępne na rynku usługi AI są najczęściej usługami funkcjonalnymi, jak np. rozpoznawanie obrazów, czy przetwarzanie języka naturalnego w celu przekazania informacji o tym co zostało rozpoznane. W odróżnieniu od nich usługi AI udostępniane przez SAP można wdrożyć w konkretnym kontekście biznesowym, rozwiązując konkretny problem biznesowy. Usługi SAP AI Business Services są łatwe do zintegrowania poprzez API i od razu gotowe do użycia. Mogą rozszerzyć każdy proces biznesowy lub aplikację, w których dana usługa znajdzie zastosowanie.

Obecnie dostępnych jest sześć usług AI, z których trzy pierwsze dotyczą przetwarzania dokumentów:

  • Documet Classification – klasyfikacja dokumentów; klasyfikuje automatycznie dokumenty nieustrukturyzowane*
  • Document Information Extraction – wyodrębnianie danych z dokumentu; automatycznie wyodrębnia informacje z nieustrukturyzowanych dokumentów
  • Business Entity Recognition – rozpoznawanie podmiotów biznesowych; lokalizuje i klasyfikuje nazwane podmioty w tekście nieustrukturyzowanym
  • Data Attribute Recomendation – Rekomendacja atrybutów danych; automatyzuje, utrzymuje i zarządza danymi strukturalnymi
  • Invoice Object Recommendation – Rekomendacja obiektu faktury; zaleca konta KG i centra kosztów dla faktur bez numeru zamówienia (odniesienia do zamówienia)
  • Service Ticket Intelligence – Automatyczna klasyfikacja ticketów serwisowych; automatycznie klasyfikuje zgłoszenia serwisowe i rekomenduje rozwiązania

Przetwarzanie dokumentów biznesowych z AI Business Services

W wielu firmach przetwarzanie różnego rodzaju dokumentów biznesowych wciąż wymaga dużo pracy ręcznej. Dlatego SAP w ramach AI Business Services, proponuje rozwiązania, które pozwolą zautomatyzować i usprawnić pracę z dokumentami.
Głównym celem jest przekształcenie nieustrukturyzowanych dokumentów w oparciu o podejście Machine Learning w ustrukturyzowane informacje i osadzenie tych informacji w określonym procesie biznesowym. Nie chodzi więc tylko o wyodrębnianie danych w postaci tekstu, tak jak w przypadku OCR, ale o nadanie pozyskanym danym biznesowego znaczenia w celu zwiększenia wydajności, przyspieszenia i usprawnienia obsługi dokumentów czy obniżenia kosztów ich obsługi.

SAP klasyfikuje przetwarzanie dokumentów biznesowych w trzech aspektach: klasyfikacja, ekstrakcja i wzbogacenie. W pierwszym kroku przychodzący dokument musi zostać sklasyfikowany, aby zrozumieć, jakiego rodzaju to jest dokument, czy jest to np. faktura czy zamówienie.
Na tej podstawie w następnym kroku możliwe jest wyodrębnienie (ekstrakcja) informacji z tego konkretnego dokumentu – nie tylko pod względem OCR (rozpoznania znaków), ale także z informacji semantycznych dokumentu. Wreszcie można wzbogacić wyodrębnione informacje o dodatkowe dane, które są już przechowywane w postaci danych podstawowych w systemie ERP, np. powiązanie informacji wyodrębnionych z faktury z nazwą lub ID dostawcy.

Jak działa przetwarzanie dokumentów biznesowych z AI Business Services

Document Classification Service - klasyfikacja dokumentów

AI-Document-Classification

Jak to działa? Dzięki technologii Machine Learning mechanizm rozpoznaje, czy dokument jest fakturą, czy np. zamówieniem zakupu. Wynik wskazuje, gdzie jest największe prawdopodobieństwo.

Document Information Extraction - ekstrakcja informacji

AI - Document-Information-Extracion

Jak to działa? Pomaga wydobyć ustrukturyzowane informacje z dokumentu biznesowego (odczytać informacje semantyczne) oraz wzbogacić te informacje poprzez dopasowanie ich do danych podstawowych.
*Obsługiwane języki: Niemiecki, Francuski, Włoski, Holenderski, Hiszpański 

Business Entity Recognition – rozpoznawanie danych w tekście

AI - Business Entity Recgnition

Jak to działa? Pomaga zlokalizować i sklasyfikować informacje biznesowe w nieustrukturyzowanych dokumentach tekstowych, takich jak np. e-maile, chaty.

Sztuczna Inteligencja z SAP

Oferta SAP AI Business Services to połączenie inteligentnych technologii, usług i specjalistycznej wiedzy branżowej, które mogą pomóc firmom zoptymalizować procesy i zasoby oraz zainicjować innowacje w dowolnym obszarze działalności. Dostępne usługi i funkcje mogą „nauczyć się” automatyzować procesy w konkretnym kontekście biznesowym i zapewniać dzięki temu najlepsze możliwe wyniki. AI Business Services działają w pełnej integracji z rozwiązaniami SAP, takimi jak SAP Business One. Dzięki temu, poza inteligentnymi technologiami wbudowanymi w Core, dostarczają jeszcze większych możliwości wprowadzenia inteligencji w procesy biznesowe.

Szybki dostęp do SAP Business One – poznaj możliwości

Jeżeli chcesz przekonać się w praktyce jak działa SAP Business One masz kilka możliwości do wyboru: 

  • Zobacz demo – przetestuj pełną wersję SAP Business One 10.0 w wersji HANA – wypełnij formularz 
  • Umów się na bezpłatną prezentację online – spotkaj się z nami w wybranym przez Ciebie terminie i poznaj możliwości SAP Business One – zarejestruj się  
  • Zadzwoń (12 333 45 01) lub napisz (sap@altab.pl) –  porozmawiaj z nami, opowiedz o swoim biznesie, a my pomożemy Ci rozwinąć skrzydła przy pomocy SAP Business One!  

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie