2 grudnia 2019

Wykorzystaj nowoczesną analitykę w podejmowaniu decyzji biznesowych

Podejmuj szybkie, trafne decyzje z SAP Analytics Cloud, by osiągać lepsze wyniki . Uprość analizę danych dzięki jednej, spójnej platformie analitycznej łączącej analizy BI z planowaniem. Odkrywaj nowe trendy i zagrożenia, planuj i przewiduj wykorzystując interaktywną wizualizację danych i mechanizmy uczenia maszynowego (Machine Learning).

SAP Analytics Cloud analityka, BI, planowanie predykcyjne, dostęp do kompleksowych analiz

Czym jest SAP Analytics Cloud?

SAP Analytics Cloud to jedna, spójna platforma do wizualizacji danych, wykrywania trendów, rozszerzonych analiz i planowania, oparta na innowacyjnej technologii SAP HANA. Rozwiązanie umożliwia współpracę i realizację wspólnych celów na wszystkich poziomach zarządzania. Upraszcza podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych. Zastosowanie modelu SaaS (Software as a Service) zwiększa mobilność, wygodę użytkowania i bezpieczeństwo.

SAP Analytics Cloud wspiera inteligentne przetwarzanie danych w organizacji wykorzystując mechanizmy uczenia maszynowego (Machine Learning) i sztucznej inteligencji (AI – Artificial Intelligence). Dodatkowo dane analizowane i prezentowane są w kontekście dostosowanym do użytkownika, w czytelnej i przejrzystej formie wizualnej (zgodnie z zasadami UX – User Experience).

Dzięki wykorzystaniu mechanizmów NLP (Natural Language Processing), czyli generowania przez urządzenia i komputery języka naturalnego, odpowiedzi na zapytania użytkowników przedstawiane są w bardzo przystępny i zrozumiały sposób. Personalizowane kokpity nawigacyjne pozwalają ponadto wygodnie pracować, także na urządzeniach mobilnych. .

Inteligentne analizy SAP Analytics Cloud

Możliwości SAP Analytics Cloud

  1. Analizuj dane i odkrywaj nowe trendy – Odkrywaj kluczowe czynniki biznesowe (KPI) dla Twojej firmy i podejmuj trafne decyzje oparte na aktualnych analizach, przedstawionych w czytelnej formie.
  2. Wyznaczaj cele i planuj – Planuj na podstawie zintegrowanych danych, a nie intuicji. Twórz plany finansowe i operacyjne w jednym rozwiązaniu wykorzystując analizy predykcyjne.
  3. Identyfikuj ryzyka – Odkrywaj zagrożenia dla zaplanowanych działań wykorzystując wbudowane narzędzia do prognozowania i uczenie maszynowe.
  4. Kontroluj realizację i wprowadzaj działania korygujące – Śledź postępy w realizacji planu, identyfikuj problemy i działaj natychmiast by zapobiec ich skutkom.
analizy w oparciu o SAP Analytics Cloud - Machine Learning

Inteligentne analizy

Podejmuj kompleksowe decyzje biznesowe, uzyskując dostęp do wszystkich funkcji analitycznych w jednym miejscu, korzystając z personalizowanych kokpitów zarządzania. Przejrzysta i intuicyjna wizualizacja danych nie tylko pozwoli Ci szybko odpowiedzieć na nurtujące pytania, ale pomoże również odkryć nowe, nieoczywiste trendy, możliwości i szanse. Wykresy i raporty, zaprojektowane zgodnie z zasadami UX, prezentują dane w sposób interaktywny, umożliwiając natychmiastowe pogłębienie informacji.

Każdy użytkownik może analizować, raportować i przeprowadzać symulacje przy użyciu dowolnych danych na jednym ekranie (także mobilnym), w dowolnym momencie, bez specjalistycznej pomocy IT. Wykorzystanie NLP (Natural Language Processing) upraszcza komunikację i pozwala na wyjaśnienie otrzymanych wyników w naturalnym, zrozumiałym dla człowieka języku.

SAP Analytics Cloud monitor

Zintegrowane planowanie

SAP Analytics Cloud integruje analizy Business Intelligence z planowaniem. Bezpośrednio na podstawie interaktywnych raportów możesz budować plany i budżety o różnych poziomach szczegółowości. Bezproblemowo łącz i twórz plany operacyjne i finansowe.

W prosty sposób możesz przejść z analizowanych danych do tworzenia konkretnego planu działania. Prognozuj i sprawdzaj różne scenariusze dzięki analizom predykcyjnym. Twórz symulacje „co jeśli” na podstawie danych w czasie rzeczywistym i na ich podstawie podejmuj trafne decyzje.

SAP Analytics Cloud ekran

Identyfikacja ryzyk

Identyfikuj zagrożenia dla Twojego biznesu zanim się wydarzą i działaj natychmiast, by zapobiec ich negatywnym skutkom. SAP Analytics Cloud posiada wbudowane narzędzia służące do symulacji i analiz predykcyjnych, wykorzystujące mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe. Dzięki temu dane analizowane są w różnym ujęciu i kontekście, pozwalając wykryć ukryte zależności.

SAP Analytics Cloud nie tylko pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia, ale podpowiada też dalsze kroki i zalecenia o wysokim stopniu szczegółowości. Możesz więc płynnie przejść od identyfikowania wyzwań biznesowych do spersonalizowanych rekomendacji co do dalszych działań.

SAP Analytics - analizy dla biznesu

Bieżąca kontrola

Dzięki indywidualnym pulpitom nawigacyjnym w SAP Analytics Cloud zyskasz błyskawiczny dostęp do analiz niezbędnych dla Twojego stanowiska. Bez względu na to czy w organizacji kierujesz pojedynczą komórką, działem czy całą firmą – otrzymujesz praktyczne narzędzie do podejmowania codziennych decyzji biznesowych.

Monitoruj postęp realizacji planów i reaguj natychmiast. Dzięki informacji dostępnej w czasie rzeczywistym możesz podejmować decyzje w oparciu o raporty zawierające najbardziej aktualne dane oraz praktyczne i zaufane prognozy.

SAP analizy biznesowe

Najważniejsze korzyści

  • Rozszerzona analityka na wszystkich poziomach zarządzania, dostępna w przystępnej, wizualnej formie
  • Inteligentne prognozy i wykrywanie zagrożeń dla organizacji
  • Zintegrowane planowanie dla całego przedsiębiorstwa
  • Monitorowanie realizacji planów w oparciu o aktualne, rzeczywiste dane z poziomu spersonalizowanych pulpitów
  • Dostęp do danych z każdego miejsca i w każdym czasie za pomocą urządzeń mobilnych

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie