28 listopada 2023

Granty na cyfryzację.

Transformacja cyfrowa polskich MŚP

Już wkrótce rusza nowy program grantowy „Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP” wspierający przedsiębiorstwa MŚP w zakresie transformacji cyfrowej. Projekt skierowany będzie do polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu i realizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Mikro, małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o kwotę nawet 200 tys. euro. Nabór wniosków rozpocznie się już w grudniu 2023.

Z projektu Dig.IT będzie można sfinansować:

 1. zakup gotowego oprogramowania (licencji) lub zleconych prac programistycznych
 2. zakup usług chmurowych (typu: SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.)
 3. wdrożenie, szkolenia pracowników oraz zakup niezbędnych środków trwałych

W ramach projektu dofinansowaniem objęte będą także usługi doradcze związane z weryfikacją poziomu dojrzałości cyfrowej; opracowaniem strategii transformacji cyfrowej; oceną możliwości wprowadzenia zrównoważonych rozwiązań; dopasowaniem oprogramowania i usług chmurowych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz oszacowaniem kosztów z tym związanych.

Dig.IT – dotacje na innowacje: procesowe i produktowe

Głównym założeniem programu będzie wdrożenie innowacji procesowej (z wykorzystaniem technologii cyfrowych) usprawniającej procesy biznesowe. Należą do nich m. in. planowanie produkcji, wytwarzanie wyrobów i świadczenie usług; zarządzanie gospodarką magazynową, dystrybucja i logistyka; proces realizacji zamówień (ofertowanie, sprzedaż), a także raportowanie, zarządzanie informacjami i analityka biznesowa. Projekt może dodatkowo uwzględniać wdrożenie innowacji produktowej (nowy/ulepszony wyrób/usługa) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.  

Wybrane obszary transformacji cyfrowej – wspierane obszary

Wspierane obszary transformacji cyfrowej:

 • automatyzacja procesów i analityka przemysłowa
 • cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem
 • wykorzystanie rozwiązań chmurowych
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
 • cyberbezpieczeństwo
 • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Program Dig. IT – ważne daty i kwoty

 • Termin naboru: grudzień 2023
 • Wielkość przedsiębiorstwa: do 250 pracowników
 • Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna w ramach pomocy de minimis
 • Minimalna wartość grantu: 40.000 EUR
 • Maksymalna wartość grantu: 200.000 EUR
 • Budżet projektu: 130 mln EUR

Sfinansuj zakup i wdrożenie systemu SAP Business One

Sfinansuj zakup i wdrożenie systemu SAP Business One z programu „Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP”. Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji dotyczących dotacji na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu 

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie