Sprzedaż CRM Obsługa klienta.2 80x80 - Split payment w SAP Business One
Porady użytkowe SAP Business One HANA – wsparcie działu sprzedaży
14 października 2019
Internet of Things 80x80 - Split payment w SAP Business One
Internet rzeczy? W czym rzecz?
7 listopada 2019
 

Split payment w SAP Business One

Split payment, czyli inaczej mechanizm podzielonej płatności, polega na rozbiciu płatności za fakturę na dwa rachunki bankowe dostawcy: rachunek główny i specjalnie wydzielony rachunek VAT.

Obowiązkowy Split payment – kogo dotyczy

Obowiązek stosowania Split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione będą następujące warunki:

  • dostawa towarów lub usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
  • wartość brutto faktury wynosi 15.000,-zł lub więcej,
  • co najmniej jedna pozycja faktury znajduje się w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
  • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami VAT


Obowiązkowy split payment – sprzedawca

Przedsiębiorca dokonując sprzedaży, która łącznie spełni wszystkie wyżej wymienione warunki, ma obowiązek dodać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. W SAP Business One zadbaliśmy o to, by obowiązkowa adnotacja była umieszczona automatycznie na fakturach, których to dotyczy.

 
 
split payment, mechanizm podzielonej płatności, KAS, Ministerstwo Finansów, SAP Business One, SAP HANA, SAP, ERP, SAP B1, Krajowa Administracja Skarbowa, VAT, konto VAT
 
 

Obowiązkowy Split payment – nabywca

W przypadku otrzymania faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” będziemy zobowiązani do uregulowania należności metodą Split payment.

W związku z tym zadbaliśmy również o to, by dokonywanie płatności metodą Split payment w SAP Business One było możliwie płynne i proste. Dlatego przygotowując przelewy wystarczy jedynie wybrać odpowiednią, skonfigurowaną wcześniej, metodę płatności. System SAP Business One pobierze informację o wartości VAT i kwocie netto z odpowiednich kolumn dokumentu oraz wygeneruje przelew bankowy, w nowym formacie – Elicir-O.

 
 
split payment, mechanizm podzielonej płatności, KAS, Ministerstwo Finansów, SAP Business One, SAP HANA, SAP, ERP, SAP B1, Krajowa Administracja Skarbowa, VAT, konto VAT
 

 

Udostępnij
  •  
  •  
  •  
  •