Słowniczek wyrażeń branżowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Zestawienie obrotów i sald

(a trial balance) zestawienie obejmujące wykaz kont syntetycznych, ich salda początkowe, obroty debetowe i kredytowe oraz salda końcowe. Zestawienie pełni funkcję kontrolną i informacyjną.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie