Słowniczek wyrażeń branżowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Slim VAT

Nazwa utworzona od ang. simple, local, modern – pakiet objaśnień dot. podatku od towarów i usług wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w celu uproszczenia rozliczeń VAT, obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku. Główne założenia Slim Vat to m.in. uproszczenie zasad korygowania faktur, ułatwienia dot. sprzedaży eksportowej, ujednolicenie przeliczeń kursów walut, regulacje dot. odliczania VAT.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie