Słowniczek wyrażeń branżowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

MRP II

(Manufacturing Resource Planning) rozwinięty system planowania zapotrzebowania materiałowego, rozszerzony o algorytmy CRP (Capacity Requirements Planning – planowanie zdolności produkcyjnych), a także o elementy dotyczące strategicznego zarządzania produkcją oraz aspekt finansów, kadr i zasobów.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie