Słowniczek wyrażeń branżowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Magazyn konsygnacyjny

magazyn należący do określonego podmiotu, w którym przechowuje się towary należące do dostawcy (magazyn zlokalizowany w Polsce, przechowujący towary należące do zagranicznego dostawcy). Towary stają się własnością nabywcy dopiero wtedy, gdy zostaną pobrane z magazynu, do tego momentu koszty i odpowiedzialnośc ponosi dostawca

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie