Słowniczek wyrażeń branżowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

IFRS

(International Financial Reporting Standards) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie