Słowniczek wyrażeń branżowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

ERP

(Enterprise Resource Planning) oprogramowanie umożliwiające efektywne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa: ludźmi, procesami i danymi

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie