Kompleksowa obsługa całego przedsiębiorstwa dzięki SAP Business One

Decyzja o wdrożeniu programu SAP Business One w firmie Vandemoortele zapadła z kilku powodów. Co więcej, ważnym elementem była elastyczność systemu i możliwość rozbudowy o nowe moduły i funkcjonalności. Ponadto, firma stała przed koniecznością ujednolicenia oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w ramach całej Grupy. Dodatkowo, ważnym aspektem było też dostosowanie systemu do współdziałania z księgowością polską i belgijską. W związku z tym, chodziło o stworzenie możliwości raportowania na potrzeby centrali firmy w Belgii. Co istotne, przedsiębiorstwu zależało na wdrożeniu zintegrowanej aplikacji obsługującej wszystkie działy. Systemem ERP, spełniającym wszystkie te kryteria okazał się być SAP Business One.

Kompleksowa obsługa całego przedsiębiorstwa

Produkcja i sprzedaż artykułów spożywczych na skalę europejską

Vandemoortele jest belgijską firmą, działającą w branży spożywczej na europejską skalę, zajmującą się produkcją i sprzedażą produktów spożywczych wysokiej jakości. Vandemoortele Polska jest częścią Vandemoortele Group. Działalność firmy można podzielić na dwa segmenty: produkcja margaryn i tłuszczów, a także produkcja wyrobów piekarniczo-cukiernicznych.

Podniesienie jakości świadczonych usług o 100%
Projektant Stron WWW 100%
Wzrost szybkości wymiany danych o 70%
Projektant Stron WWW 70%

Szybki przepływ informacji

Godnym uwagi jest fakt, że dzięki SAP Business One firma ma możliwość sprawnego współdziałania księgowości polskiej i belgijskiej.

Zaawansowane raportowanie

SAP Business One umożliwił sprawne raportowanie w tym na potrzeby centrali firmy w Belgii.

Ujednolicenie oprogramowania w ramach całej grupy

Dzięki SAP Business One cała firma korzysta z jednego, kompleksowego, jednolitego rozwiązania.

Dzięki SAP Business One podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym stało się nowoczesne, precyzyjne, efektywne, a przede wszystkim bardziej świadome.

Zainteresowany?

Znajdź nas na: