Split payment w SAP Business One

Split payment, czyli inaczej mechanizm podzielonej płatności, polega na rozbiciu płatności za fakturę na dwa rachunki bankowe dostawcy: rachunek główny i specjalnie wydzielony rachunek VAT.

Obowiązkowy Split payment – kogo dotyczy

Obowiązek stosowania Split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione będą następujące warunki:

  • dostawa towarów lub usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
  • wartość brutto faktury wynosi 15 000 zł lub więcej,
  • co najmniej jedna pozycja faktury znajduje się w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
  • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami VAT

Obowiązkowy split payment – sprzedawca

Przedsiębiorca dokonując sprzedaży, która łącznie spełni wszystkie wyżej wymienione warunki, ma obowiązek dodać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. W SAP Business One zadbaliśmy o to, by obowiązkowa adnotacja była umieszczona automatycznie na fakturach, których to dotyczy.

Split payment w SAP faktura

Obowiązkowy Split payment – nabywca

W przypadku otrzymania faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” będziemy zobowiązani do uregulowania należności metodą Split payment.

W związku z tym zadbaliśmy również o to, by dokonywanie płatności metodą Split payment w SAP Business One było możliwie płynne i proste. Dlatego przygotowując przelewy wystarczy jedynie wybrać odpowiednią, skonfigurowaną wcześniej, metodę płatności. System SAP Business One pobierze informację o wartości VAT i kwocie netto z odpowiednich kolumn dokumentu oraz wygeneruje przelew bankowy, w nowym formacie – Elixir-O.

Mechanizm podzielonej płatności - Split payment

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie