24 września 2019

Co to jest Biała lista?

Od 1 września 2019r. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępnia wykaz informacji o podatnikach VAT, czyli tzw. „białą listę”. Na białej liście możemy sprawdzić czy kontrahentowi możemy zapłacić na dany rachunek bankowy.

Ma to znaczenie o tyle, że od stycznia 2020r. każda płatność powyżej 15 tys.zł, opłacona na rachunek nieujęty w wykazie, nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto w sytuacji, w której kontrahent nie uiści swoich należności podatkowych, odpowiedzialność finansową przed fiskusem ponoszą obie strony transakcji.

Gdzie możesz znaleźć Białą listę?

Wykaz podatników VAT jest udostępniony publicznie m.in. na stronie Ministerstwa Finansów i w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Biała lista - Obsługa Białej listy w SAP Business One

Weryfikacja Białej listy z poziomu SAP Business One

Żeby nie narażać się na konsekwencje skarbowe, przed wykonaniem przelewu sprawdź, czy rachunek bankowy, na który chcesz zapłacić, znajduje się na białej liście. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązanie, które pobiera dane z rejestru udostępnionego na stronie Ministerstwa Finansów i weryfikuje zgodność rachunku bankowego z białą listą. Weryfikacji można dokonać zarówno z poziomu kartoteki kontrahenta, jak również podczas wykonywania przelewu.

Możliwa jest również zbiorcza weryfikacja poprawności wszystkich kont bankowych dla wszystkich kontrahentów.

Potwierdzenie dla Urzędu Skarbowego

Każde sprawdzenie rachunku bankowego zostaje zapisane w bazie danych SAP Business One pod unikalnym numerem ID z datą weryfikacji. Dzięki temu w przypadku zakwestionowania transakcji przez organ podatkowy możliwe jest wygenerowanie raportu, zawierającego informacje, że sprawdzenie miało miejsce i jego wynik był pozytywny na dany dzień.

Możliwość weryfikacji zgodności kont bankowych z Białą listą bezpośrednio z systemu SAP Business One spowoduje, że nowo wprowadzone zmiany legislacyjne nie będą dla Ciebie uciążliwe. Nie odbiją się też na efektywności pracy działu księgowego.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie