ALTOFFICE365 PLAY 80x80 - Zarządzanie projektami w SAP Business One
Rozwiązania uzupełniające SAP Business One > AltOffice365
9 grudnia 2018
porady okna rownolegle temat 80x80 - Zarządzanie projektami w SAP Business One
Praca z oknami równoległymi w SAP Business One
18 stycznia 2019

Zarządzanie projektami w SAP Business One

zarzadzanie projektami TRESCIOWA PORADA PM 1174x675 - Zarządzanie projektami w SAP Business One
 

Zarządzanie projektami w SAP Business One

Skuteczne zarządzanie projektem i kontrola finansowa mają kluczowe znaczenie dla ochrony marż i ogólnego sukcesu finansowego projektu. Efektywne zarządzanie projektem znacznie ułatwia zintegrowane rozwiązanie, które pozwala dokładnie zarządzać całym biznesem - od zarządzania finansami, planowania projektu i zasobów, przez analizy w czasie rzeczywistym, śledzenie budżetu, kontrolę zapasów i więcej.

Dzięki SAP Business One możesz zarządzać wieloma projektami, zasobami i budżetami, kontrolując koszty i płynność finansową, zwiększając rentowność i dotrzymując terminowej realizacji prac.

Funkcjonalność zarządzania projektami w SAP Business One pozwala w pełni kontrolować projekt, centralizując wszystkie transakcje z nim związane, jak też dokumenty, zasoby i działania. Funkcja ta pomaga monitorować postęp zadań, etapów, podprojektów, analizować koszty budżetowe i generować raporty dotyczące różnych aspektów projektu, takich jak analiza etapów, otwarte problemy i zasoby.

Projekt składa się z faz, które zawierają jedno lub większą liczbę zadań. W przypadku każdego etapu można zarządzać nierozwiązanymi problemami, dokumentami, załącznikami, zleceniami produkcyjnymi i działaniami. Wszystkie te informacje znajdują się w oknie Projekt:

 

 
Zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami, budżet, kontrola budżetu, kontrola finansowa, controlling, kontrolling, sprzedaż, CRM, Serwis, planowanie sprzedaży, KPI, SAP Business One, SAP HANA,
 

 

Projekt może mieć tylko jeden poziom lub zawierać projekty niższego poziomu zwane etapami. Etapy mogą składać się z dalszych zadań, tworząc w ten sposób hierarchię, w której główny projekt znajduje się na najwyższym poziomie.

 

 
Zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami, budżet, kontrola budżetu, kontrola finansowa, controlling, kontrolling, sprzedaż, CRM, Serwis, planowanie sprzedaży, KPI, SAP Business One, SAP HANA,
 

 

W każdym momencie istnieje możliwość wglądu w podsumowanie finansowe projektu, w którym znajdują się informacje takie jak: budżet fazy, nierozliczone kwoty, skumulowane wartości zysku, koszty zleceń produkcyjnych, czy terminy realizacji.

 

 
Zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami, budżet, kontrola budżetu, kontrola finansowa, controlling, kontrolling, sprzedaż, CRM, Serwis, planowanie sprzedaży, KPI, SAP Business One, SAP HANA,
 

 

Projekt można również wyświetlić w formie wykresu Gantta, który w przejrzystym układzie wizualizuje poszczególne, fazy, etapy i zadania w projekcie.

 

 
Zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami, budżet, kontrola budżetu, kontrola finansowa, controlling, kontrolling, sprzedaż, CRM, Serwis, planowanie sprzedaży, KPI, SAP Business One, SAP HANA,
 

 

Korzyści:

 • Pełny wgląd w rzeczywisty czas pracy nad projektem
 • Łatwe porównanie rzeczywistych godzin projektu w stosunku do planowanych
 • Analiza odchyleń i badanie ich przyczyn, dzięki łatwemu odczytywaniu uwag do zadań
 • Interaktywny wykres Gantta wizualizujący harmonogram i postęp działań
 • Dokładne śledzenie kosztów i wydatków
 • Łatwe rozliczanie projektu z możliwością automatycznego fakturowania zrealizowanych i zatwierdzonych prac
 

Udostępnij
 • 18
 •  
 •  
 •  
  18
  Udostępnienia