6 lipca 2023

Usługa - Serwis

Co zawiera moduł Usługa w SAP B1 i do czego służy ?

Moduł Usługa będzie przydatny dla firm, które świadczą usługi napraw, serwisu, wsparcia technicznego, gwarancyjnego lub mają wewnętrzny Dział serwisu. Sprawdź jakie funkcje są dostępne w module Usługa i jak działa Zgłoszenie serwisowe.

Z tego video dowiesz się:

  • jakie funkcje zawiera moduł Usługa
  • czy jest możliwe zarządzanie numerami seryjnymi maszyn, urządzeń
  • czy moduł Usługa uwzględnia umowy serwisowe 
  • jak działa Zgłoszenie serwisowe

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie