Automatyzacja wszystkich procesów w firmie

Dzięki SAP Business One nastąpiła pełna automatyzacja wszystkich czynności operacyjnych związanych z obsługą dokumentów księgowych, magazynowych, a także dotyczących sprzedaży i zakupu.

SAP Business One system dla branzy farmaceutycznej

Polska hurtownia farmaceutyczna z SAP Business One

Delfarma jest pionierem i liderem importu równoległego leków. Dostarcza leki do aptek, hurtowni i szpitali. Firma produkuje codziennie około 55 tysięcy opakowań leków. Posiada sieć 4 tysięcy stałych odbiorców. Dodatkowo świadczy usługi magazynowania leków, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków.

Od samego początku korzystamy z potencjału jaki daje SAP Business One. Staramy się jak najbardziej zautomatyzować wszystkie czynności operacyjne związane z obsługą dokumentów księgowych, magazynowych, a także dotyczących sprzedaży i zakupu.

Automatyzacja wszystkich procesów w firmie

Czynniki, które wpłynęły na decyzję o wyborze SAP Business One

Branża farmaceutyczna jest szczególnie wymagająca, jeżeli chodzi o zarządzanie gospodarką magazynową i relacjami z klientem. Wiarygodność rynkowa i błyskawiczna realizacja zamówień są wyznacznikiem jakości. Z tego powodu konieczne stało się wdrożenie w Delfarmie zaawansowanych rozwiązań klasy ERP. Takich, które wspomogłyby obsługę procesów biznesowych.

„SAP Business One spełnił nasze oczekiwania – znacząco poprawił się przepływ informacji między działami firmy, a kadra zarządzająca i zarząd spółki ma dostęp do aktualnej wiedzy o kondycji firmy”.

Wzrost szybkości realizacji zamówień o 40%
40%
Wzrost szybkości wymiany danych o 30%
30%

Sprawna wymiana danych

Dzięki SAP Business One znacząco poprawił się przepływ informacji między działami firmy. Kadra zarządzająca i zarząd spółki ma dostęp do aktualnej wiedzy na temat kondycji firmy.

Pełna automatyzacja wszystkich procesów

Dzięki SAP Business One wszystkie czynności operacyjne związane z obsługą dokumentów księgowych, magazynowych, dotyczących sprzedaży i zakupu zostały w pełni zautomatyzowane.

Usprawnienie procesów

Dzięki SAP Business One usprawnieniu uległa między innymi obsługa WZ-tek oczekujących, zarządzanie fakturami zakupu i sprzedaży, parametryzacja not odsetkowych czy zamykanie zleceń sprzedaży.

Obniżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa

Dzięki SAP Business One obniżeniu uległy koszty. Głównie z powodu optymalnego zarządzania stanami magazynowymi.

Zainteresowany?

Znajdź nas na: