Integracja wszystkich procesów w jednym systemie

Intensywny rozwój firmy oraz możliwość uzyskania statusu lidera na polskim rynku konwertingowym skłoniły CVGS do inwestycji w nowe oprogramowanie. Takie, które wspierałoby obsługę coraz liczniejszych i skomplikowanych procesów związanych z bieżącą organizacją pracy. Co więcej, systematyczne poszerzanie oferty przez CVGS i wprowadzanie do niej kolejnych produktów spowodowało, że inwestycja w nowe oprogramowanie do zarządzania stała się koniecznością. Ponadto, firmie zależało także na uporządkowaniu procesów, skróceniu czasu realizacji zamówień oraz dostępie do precyzyjnej informacji o całościowych kosztach wykonywanych transakcji. W efekcie, wybór padł na system SAP Business One.

Integracja wszystkich procesów w jednym systemie

Branża konwertingowa z SAP Business One

CVGS specjalizuje się w produkcji detali na potrzeby różnych gałęzi przemysłu. Produkowane elementy służą do zabezpieczenia cennych ładunków na czas transportu, starannego pakowania produktów oraz łączenia elementów różnych struktur. Początkowo w polu zainteresowań firmy były tylko wyroby szklane. Wraz z rozwojem oferty, gama produktów poszerzana była o kolejne materiały dla branż: automotive, AGD, elektronicznej, reklamowej, opakowań, meblarskiej, szklarskiej czy przemysłowej.

Konwerting to proces modyfikowania materiałów (pianki, gumy, taśmy, korka, filcu i innych tworzyw sztucznych) w taki sposób, aby uzyskać zupełnie nowy produkt, dopasowany pod konkretne zlecenie. Tym sposobem powstaje finalny wyrób, nazywany detalem. Mogą nim być na przykład: przekładki korkowe i piankowe, wykroje z taśm technicznych, elementy izolacji, uszczelki do mocowania różnych elementów w samochodach czy sprzęcie AGD.

Największe wyzwania przed wdrożeniem systemu SAP Business One

Przed wdrożeniem SAP Business One największym problemem było dostosowanie oprogramowania do bieżących potrzeb firmy. Zmieniający się zakres produkcji i poszerzanie asortymentu o kolejne produkty spowodowały, że niezbędna okazała się inwestycja w nowe rozwiązanie ERP. Na tyle elastyczne, aby mogło wesprzeć procesy oraz ulepszyć narzędzia controllingowe. Do momentu wdrożenia systemu poważnym problemem było też planowanie procesów – od produkcji, przez kontrolę logistyki czy monitorowanie kosztów. Sprawozdawczość finansowa i kontrolowanie wydatków również były na bardzo niskim poziomie.

Rozwiązanie problemów z SAP Business One

Pełna integracja. SAP Business One zintegrował wszystkie obszary gospodarki magazynowej, produkcji i finansów. Co więcej, wsparł procesy produkcyjne. Zwłaszcza w zakresie harmonogramowania i nadzoru nad procesem produkcji.

Dostęp do informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania. Wdrożenie SAP Business One pozwoliło CVGS na uzyskanie dostępu do informacji, niezwykle istotnych w codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dzięki systemowi firma może precyzyjnie planować procesy produkcyjne. Dodatkowo, kontrolować logistykę produkcji i procesów magazynowych. Co więcej, monitorować koszty zakupu surowców i materiałów oraz uwzględniać je w końcowych rozliczeniach zamówień.

Kontrola jakości. SAP Business One wspiera proces kontroli jakości, w tym terminowość i ocenę jakości dostaw oraz kontrolę reklamacji.

Finanse firmy pod ścisłą kontrolą. Dzięki SAP Business One firma ma gwarancję szybkiej sprawozdawczości finansowej. Sprzyja ona stałej kontroli wydatków. Co za tym idzie, umożliwia podejmowanie korzystnych finansowo decyzji. Mając dostęp do zintegrowanej informacji księgowej, z danymi dotyczącymi sprzedaży, zakupu czy gospodarki magazynowej planowanie strategii firmy stało się o wiele łatwiejsze.

Przyspieszenie procesu podejmowania decyzji
50%

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie