Automatyzacja procesów i sterowanie maszynami z poziomu SAP – producent drzwi stalowych zwiększa wydajność produkcji

Fabryka Drzwi Stalowych Capek – jeden z czołowych producentów drzwi stalowych w Polsce wybrał nowy system ERP i przeniósł obsługę procesów do SAP Business One. Dzięki temu firma zautomatyzowała produkcję i zwiększyła jej wydajność, jednocześnie skracając czas obsługi zamówień.

Capek – nowoczesna fabryka drzwi i ościeżnic z materiałów stalowych

Fabryka drzwi stalowych Capek Sp. z.o.o. jest jednym z czołowych producentów drzwi i ościeżnic z materiałów stalowych, które przedsiębiorstwo produkuje od ponad 20 lat. Capek obecnie jest jednym z liderów w swojej branży. Wciąż inwestuje w rozwój, automatyzację produkcji i rozbudowę zakładu.

Jaki był powód zmiany dotychczasowego systemu?

Głównym powodem rozpoczęcia poszukiwań nowego systemu do zarządzania był rozwój firmy, rozbudowa zakładu i plany na znaczne zwiększenie produkcji. Firmie zależało na integracji nowego ERP z maszynami produkcyjnymi, aby móc nimi sterować bezpośrednio z poziomu systemu. Ważnym elementem inwestycji było też monitorowanie postępu realizacji zleceń produkcyjnych i kontrola jakości wyrobów gotowych, z prowadzeniem rejestru braków i uszkodzeń. To wszystko wymagało wdrożenia nowoczesnego oprogramowania.

Co przeważyło na korzyść SAP Business One?

Możliwość łatwej i szybkiej integracji systemu z innymi aplikacjami, usługami i urządzeniami była elementem kluczowym. Sterowanie maszynami, optymalizacja procesu produkcyjnego, zarządzanie liniami produkcyjnymi, śledzenie postępu produkcji na każdym jej etapie to elementy, na których firmie zależało najbardziej. System SAP Business One dawał możliwość realizacji tych założeń.

Wszystkie procesy w jednym, zintegrowanym systemie SAP

Capek zdecydował się na wdrożenie SAP Business One w obszarze:

  • produkcji
  • finansów, księgowości i kontrolingu
  • magazynu dystrybucji i logistyki
  • obsługi klienta i sprzedaży
  • zarządzania zasobami
  • B2B

Optymalizacja produkcji: sterowanie maszynami, śledzenie postępu prac, ewidencja produkcji

Do sterowania produkcją metodą Kanban, wykorzystywane jest autorskie rozwiązanie Altab  – AltPOM. Na podstawie zamówień klientów automatycznie generowane są zlecenia produkcyjne, które AltPOM grupuje w Kanbany z podziałem na odpowiednie linie i gniazda produkcyjne. Operator na panelu dotykowym zleca do produkcji odpowiednie kanbany, co automatycznie uruchamia linię produkcyjną. Linie produkcyjne są połączone z automatycznym magazynem blach, dzięki czemu odpowiedni rodzaj i ilość blachy jest dostarczana do linii produkcyjnej. Maszyny zwracają informacje o ilości wyprodukowanych półproduktów, czy wyrobów gotowych, postęp produkcji jest monitorowany w SAP. Dzięki temu w każdym momencie firma ma dostęp do informacji w jakiej fazie jest zamówienie klienta.

Kontrola jakości surowców, wyrobów gotowych i produkcji

Elementem procesu produkcyjnego jest również kontrola jakości, zarówno surowców, wyrobów gotowych jak i całego procesu produkcyjnego. Komunikat o konieczności wykonania kontroli jakości pojawia się w następujących sytuacjach: po awarii, po rozpoczęciu nowego zlecenia, przed załadunkiem przez robota załadunkowego blachy z nowej palety. Na podstawie zebranych danych (m.in. data uszkodzenia, obszar i rodzaj uszkodzenia, numer zlecenia, pracownik zgłaszający, maszyna, dostawca) generowane są raporty o efektywności produkcji. Dzięki tym informacjom możliwa jest szybka reakcja na potencjalne nieprawidłowości w procesie produkcji, co ma wpływ na mniejszą ilość reklamacji, minimalizację zwrotów i kosztów z tym związanych. System umożliwia również pełną identyfikację procesu produkcyjnego (traceability), zarówno pod kątem wytwarzanych produktów, jak i wykorzystanych materiałów.

Zarządzanie magazynem i logistyką zaopatrzenia

Pracę magazynu, logistykę zaopatrzenia i produkcji wspiera aplikacja SAKOL. Aplikacja umożliwia automatyzację powtarzalnych procesów magazynowych z wykorzystaniem przenośnych kolektorów danych i kodów kreskowych. Przyjęcie surowców na podstawie zamówienia, kompletacja wysyłek oraz wydań z magazynu odbywają się za pośrednictwem kolektorów danych. Dodatkowo proces wysyłek automatyzuje aplikacja AltKurier.

Zarządzanie etykietami

Istotnym elementem procesu jest również zarządzanie etykietami. Obsługiwanych jest kilka rodzajów etykiet, w tym: etykiety odbiorców definiowane według indywidualnych wymagań, z określonymi przez nich parametrami i danymi; etykiety wewnętrzne, naklejane w magazynie (produktów, półproduktów, opakowań, palet itp.); etykiety dostawców (towarów, materiałów, opakowań zbiorczych); czy etykiety techniczne stosowane w procesie produkcyjnym (np. etykiety uruchamiające program na maszynach).

Zarządzenie zasobami, kalendarzami pracy, systemem zmianowym

System umożliwia również zarządzanie zasobami i kalendarzami pracy pracowników i maszyn. Między innymi ułatwia planowanie pracy w oparciu o grafiki, a także zarządzanie zmianami. Jeśli jest taka potrzeba, w przypadku spiętrzenia pracy, w systemie można zarządzać kolejnymi zmianami – 2,3 czy 4 zmianą. Dodatkowo, na podstawie danych zagregowanych przez system są przygotowywane raporty efektywności, m.in. pod kątem obliczania wskaźników OEE, uwzględniające czas pracy, przerwy w pracy, czy jakość wykonanej pracy.

Każda linia produkcyjna, gniazdo produkcyjne czy stanowisko pracy ma przypisany indywidualny kalendarz produkcyjny. Oznacza to, że jedna linia produkcyjna może pracować w systemie trzy zmianowym, inna w dwuzmianowym, a gniazdo jednozmianowym.

B2B – portal do składania zamówień przez klientów

Do składania zamówień przez klientów został przygotowany dedykowany portal B2B, w pełni responsywny, umożliwiający obsługę na wielu urządzeniach: od komputerów, aż po smartfony. Klient ma możliwość skonfigurowania zamówienia, wybierając m.in. typ produktu, wymiary, kolorystkę. Zamówienia automatycznie przetwarzane są w SAP Business One. Na podstawie wybranej przez klienta konfiguracji generowane są zlecenia produkcyjne z odpowiednią technologią, definiującą  proces produkcyjny, w tym marszrutę.

Pełna automatyzacja produkcji i zintegrowanie systemu z maszynami to był nasz główny cel. I dzięki SAP Business One zostało to osiągnięte”podkreśla Sławomir Kopiec, Członek Zarządu Capek Sp. z.o.o.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie