Jak zabezpieczyć firmę przed utratą płynności finansowej?

Kontrola limitów kredytowych Klientów jest jedną z form zabezpieczenia przed utratą płynności finansowej.

Kiedy pojawia się zastrzeżenie co do wiarygodności finansowej danego Partnera Handlowego, możemy zacząć ściślej kontrolować kierowaną do niego sprzedaż. Metoda ta polega na całkowitym blokowaniu lub częściowym ograniczeniu sprzedaży do danego Klienta. SAP Business One pozwala kontrolować limity kredytowe zarówno za pomocą systemu komunikatów i ostrzeżeń jak i mechanizmów autoryzacji.

Dowiedz się:

  • Gdzie w SAP Business One ustawić poziom limitu kredytowego
  • Jak wyglądają przykładowe alarmy blokujące sprzedaż do wybranych Klientów
  • Jak wygląda ścieżka autoryzacji zgody na sprzedaż do Klienta zablokowanego
  • Co oznacza status dokumentu tymczasowego i jak go zatwierdzić

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie