Zintegrowane zarządzanie firmami posiadającymi wiele jednostek biznesowych, spółek zależnych i oddziałów.

W przypadku firm z wieloma jednostkami biznesowymi czy spółkami zależnymi, integracja i transakcje międzyfirmowe mogą powodować komplikacje na poziomie operacyjnym. Upraszczanie, standaryzacja i automatyzacja procesów są konieczne dla usprawnienia kontroli i zapewnienia lepszej współpracy w ramach struktur wielofirmowych. Umożliwia to system SAP Business One, który został stworzony z myślą o potrzebach rozwijających się przedsiębiorstw i ich spółek zależnych.

Współpraca w ramach struktur wielofirmowych

SAP Business One zaprojektowany dla małych i średnich przedsiębiorstw doskonale sprawdza się w podmiotach powiązanych i spółkach zależnych dużych przedsiębiorstw. System zapewnia integrację procesów biznesowych we wszystkich mniejszych oddziałach i jednostkach, umożliwiając między innymi wielopoziomową konsolidację finansową, wymianę danych oraz dostęp do raportów agregujących dane z wielu firm. Wszystkie procesy odbywają się z uwzględnieniem języka, waluty czy lokalnych przepisów prawnych. Na przykład, SAP Business One może obsługiwać dużą liczbę oddziałów, z których każdy prowadzi działalność w innej walucie.

Ustandaryzowane, transparentne procesy biznesowe we wszystkich podmiotach

Międzyfirmowe narzędzie integracyjne dla SAP Business One optymalizuje wiele procesów prowadzonych między dwoma lub większą liczbą organizacji korzystających z tego oprogramowania. Rozwiązanie automatycznie tworzy transakcje międzyfirmowe w programie SAP Business One innej jednostki biznesowej. Pozwala na wymianę dokumentów handlowych między przedsiębiorstwami, np. zamówień, faktur, not kredytowych, pokwitowań; rozliczenie przychodów i rozchodów w księdze głównej czy scentralizowane płatności.

Międzyfirmowe narzędzie integracyjne dla SAP Business One optymalizuje wiele procesów prowadzonych między dwoma lub większą liczbą organizacji korzystających z tego oprogramowania. Rozwiązanie automatycznie tworzy transakcje międzyfirmowe w programie SAP Business One innej jednostki biznesowej. Pozwala na wymianę dokumentów handlowych między przedsiębiorstwami, np. zamówień, faktur, not kredytowych, pokwitowań; rozliczenie przychodów i rozchodów w księdze głównej czy scentralizowane płatności.

Zgodność danych podstawowych we wszystkich organizacjach

Dzięki SAP Business One dane podstawowe takie jak na przykład: nazwa sprzedawcy, informacje o kluczowych dostawcach czy cenniki pozostają zgodne we wszystkich organizacjach. Ponadto, dostęp do wspólnych danych podstawowych eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych. Zwiększa to wydajność pracowników i ogranicza liczbę potencjalnych błędów ludzkich.

Dostęp do kluczowych informacji we wszystkich jednostkach biznesowych

Transparentność działalności i zarządzanie ryzykiem to dwa najbardziej problematyczne obszary dla przedsiębiorstw posiadających liczne jednostki operacyjne. Użytkownicy SAP Business One mogą sprostać takim wyzwaniom dzięki następującym funkcjom:

 • wielopoziomowa konsolidacja finansowa,
 • międzyfirmowy raport o zapasach magazynowych,
 • raport o saldach oddziału,
 • skonsolidowany raport analizy sprzedaży,
 • raport o transakcjach niezaksięgowanych.

Sposób na lepszą wydajność i kontrolę nad firmą

Dla przedsiębiorstw korzystających z oprogramowania SAP Business One, które posiadają wiele jednostek biznesowych, spółek zależnych i oddziałów, możliwość międzyfirmowej integracji to sposób na unifikację i konsolidację danych finansowych we wszystkich podmiotach biznesowych. Dzięki SAP Business One możliwa jest konsolidacja, koordynacja i analiza działań we wszystkich jednostkach biznesowych korzystających z SAP.

SAP Business One pozwala:

 • konsolidować, koordynować i analizować działania we wszystkich jednostkach biznesowych,
 • zarządzać dużą liczbą oddziałów, jednostek biznesowych,
 • podmiotów prawnych, również takimi, które posługują się różnymi walutami,
 • skrócić cykl zbierania, konsolidowania i raportowania danych finansowych,
 • wdrożyć ustandaryzowane i transparentne procesy biznesowe we wszystkich podmiotach,
 • łatwo i intuicyjnie zarządzać wymianą informacji finansowych między oddziałami,
 • poprawić wydajność poprzez realizowanie krótszych i prostszych transakcji.

Zainteresowany?

Znajdź nas na: