Zintegrowane zarządzanie firmami posiadającymi wiele jednostek biznesowych, spółek zależnych i oddziałów

W przypadku firm z wieloma jednostkami biznesowymi czy spółkami zależnymi, integracja i transakcje międzyfirmowe mogą powodować komplikacje na poziomie operacyjnym. W związku z tym upraszczanie, standaryzacja i automatyzacja procesów są konieczne dla usprawnienia kontroli i zapewnienia lepszej współpracy w ramach struktur wielofirmowych. Umożliwia to system SAP Business One. Został on stworzony z myślą o potrzebach rozwijających się przedsiębiorstw i ich spółek zależnych.

Współpraca w ramach struktur wielofirmowych​

SAP Business One zaprojektowany dla małych i średnich przedsiębiorstw doskonale sprawdza się w podmiotach powiązanych i spółkach zależnych dużych przedsiębiorstw. System zapewnia integrację procesów biznesowych we wszystkich mniejszych oddziałach i jednostkach, umożliwiając między innymi wielopoziomową konsolidację finansową, wymianę danych oraz dostęp do raportów agregujących dane z wielu firm. Wszystkie procesy odbywają się z uwzględnieniem języka, waluty czy lokalnych przepisów prawnych. Na przykład, SAP Business One może obsługiwać dużą liczbę oddziałów, z których każdy prowadzi działalność w innej walucie.

Ustandaryzowane, transparentne procesy biznesowe we wszystkich podmiotach

Międzyfirmowe narzędzie integracyjne dla SAP Business One optymalizuje wiele procesów prowadzonych między dwoma lub większą liczbą organizacji korzystających z tego oprogramowania. Rozwiązanie automatycznie tworzy transakcje międzyfirmowe w programie SAP Business One innej jednostki biznesowej. Pozwala na wymianę dokumentów handlowych między przedsiębiorstwami, np. zamówień, faktur, not kredytowych, pokwitowań; rozliczenie przychodów i rozchodów w księdze głównej czy scentralizowane płatności.

Zgodność danych podstawowych we wszystkich organizacjach

Dzięki SAP Business One dane podstawowe takie jak na przykład: nazwa sprzedawcy, informacje o kluczowych dostawcach czy cenniki pozostają zgodne we wszystkich organizacjach. Ponadto, dostęp do wspólnych danych podstawowych eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych. Co istotne, zwiększa to wydajność pracowników i ogranicza liczbę potencjalnych błędów ludzkich.

SAP Business One uniwersalny ERP

Dostęp do kluczowych informacji we wszystkich jednostkach biznesowych

Transparentność działalności i zarządzanie ryzykiem to dwa najbardziej problematyczne obszary dla przedsiębiorstw posiadających liczne jednostki operacyjne. Użytkownicy SAP Business One mogą sprostać takim wyzwaniom dzięki następującym funkcjom:

 • wielopoziomowa konsolidacja finansowa,
 • międzyfirmowy raport o zapasach magazynowych,
 • raport o saldach oddziału,
 • skonsolidowany raport analizy sprzedaży,
 • raport o transakcjach niezaksięgowanych.
transakcje międzyfirmowe w SAP Business One

Kluczowe obszary integracji międzyfirmowej

Współdzielenie danych podstawowych:
 • replikacja danych podstawowych,
 • replikacja umów serwisowych i kart wdrożenia,
 • wspólne elementy personalizacji UDF (User Define Field) i UDT (User Define Table)
Standaryzacja procesów i wymiana dokumentów:
 • automatyczna wymiana dokumentów,
 • transakcje wzajemne,
 • międzyformowy przepływ pracy,
 • alokacja faktur za usługi,
 • scentralizowane płatności.
Dane do konsolidacji i raportowania:
 • analityka i raporty np.:
  • raporty magazynowe wg. oddziałów
  • skonsolidowane bilanse partnerów biznesowych
  • skonsolidowana analiza sprzedaży
  • wielopoziomowa konsolidacja finansowa
 • zdalne wykonywanie zadań,
 • skonsolidowana kontrola limitu kredytowego

Sposób na lepszą wydajność i kontrolę nad firmą

Dla przedsiębiorstw korzystających z oprogramowania SAP Business One, które posiadają wiele jednostek biznesowych, spółek zależnych i oddziałów, możliwość międzyfirmowej integracji to sposób na unifikację i konsolidację danych finansowych we wszystkich podmiotach biznesowych. Dzięki SAP Business One możliwa jest konsolidacja, koordynacja i analiza działań we wszystkich jednostkach biznesowych korzystających z SAP.

SAP Business One pozwala:

 • konsolidować, koordynować i analizować działania we wszystkich jednostkach biznesowych,
 • zarządzać dużą liczbą oddziałów, jednostek biznesowych, podmiotów prawnych, również takimi, które posługują się różnymi walutami,
 • skrócić cykl zbierania, konsolidowania i raportowania danych finansowych,
 • wdrożyć ustandaryzowane i transparentne procesy biznesowe we wszystkich podmiotach,
 • łatwo i intuicyjnie zarządzać wymianą informacji finansowych między oddziałami,
 • poprawić wydajność poprzez realizowanie krótszych i prostszych transakcji.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Przygotowujemy
kolejne wydarzenie