13 marca 2018

Zajęcia z SAP Business One na UEK

Studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku International Business szkolą się z obsługi systemów klasy ERP. Wykłady prowadzone są w całości w języku angielskim. Zajęcia praktyczne w oparciu o system SAP Business One wspiera firma Altab S.A. – Złoty Partner SAP.

International Business Studenci SAP Business One

Jedyny taki kierunek w Polsce

To jedyny tego typu kierunku w Polsce, przygotowujący przyszłych managerów do pracy w biznesowym środowisku wielokulturowym. Studenci studiów stacjonarnych poznają narzędzia ułatwiające start w biznesie międzynarodowym. Wśród nich uczą się obsługi popularnego na całym świecie oprogramowania niemieckiego producenta: SAP Business One. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach współpracuje przy tym z firmą Altab S.A. – Złotym Partnerem SAP. W związku z tym w ramach umowy uczelnia ma możliwość wykorzystywania licencji SAP Business One do celów dydaktycznych.

Współpraca Altab z uczelniami

“Rozpoczynamy kolejny rok współpracy z Altab. Podobnie jak ubiegłym roku studenci naszej uczelni będą mogli korzystać z oprogramowania SAP Business One w ramach zajęć z przedmiotu Business Information System, prowadzonych w języku angielskim dla kierunku International Business.” – mówi prowadząca przedmiot Business Information Systems dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz z Katedry Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

– “Studia na tym kierunku oferują unikalny i nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego. Opiera się on na solidnych podstawach ekonomii, prawa, finansów i zarządzania. Koncentrują się na aktualnych zjawiskach zachodzących w europejskiej i globalnej gospodarce, międzynarodowych uwarunkowaniach prowadzenia biznesu oraz technologicznych trendach i narzędziach funkcjonujących w wielu organizacjach międzynarodowych.” – uzupełnia.

Zajęcia z SAP Business One w języku angielskim

Cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia Business Information Systems na kierunku International Business (studia stacjonarne II stopnia) prowadzone są w języku angielskim. Odbywają się w małych grupach o charakterze międzynarodowym – część studentów to obcokrajowcy. Studia mają przygotować menedżerów do pracy w środowisku korporacyjnym i kładą nacisk na praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności.

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie