30 stycznia 2020

Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK

Od stycznia 2020 firmy zatrudniające minimum 50 pracowników mają obowiązek  wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe. Kolejne przedsiębiorstwa zostaną objęte PPK w lipcu tego roku.  R2PłatnikSBO, moduł kadrowo-płacowy SAP Business One, umożliwia kompleksowe rozliczenie i ewidencję PPK.   

Co to jest Pracowniczy Plan Kapitałowy?

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy pracodawców i państwa.

Jak to działa?

1.      Pracodawca, w porozumieniu z reprezentacją pracowników wybiera instytucję finansową, która tworzy prywatne rachunki pracownicze PPK.

2.      Rachunki zasilane są wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i ewentualnymi dopłatami rocznymi od państwa.

3.      Wpłaty pracownika oraz pracodawcy są naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia. Państwo przekazuje ustalone kwoty (po spełnieniu odpowiednich warunków) – niezależne od dochodów pracownika.

4.      Gromadzone na rachunkach środki są lokowane w funduszach z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

PPK w SAP Business One

Od kiedy obowiązuje PPK?

 • Firmy zatrudniające powyżej 250 osób – od 01 lipca 2019
 • Firmy zatrudniające od 50 do 249 osób – od 01 stycznia 2020
 • Firmy zatrudniające od 20 do 49 osób – od 01 lipca 2020
 • Pozostałe podmioty zatrudniające i sektor publiczny – od 01 stycznia 2021

PPK w module kadrowo-płacowym SAP Business One – R2PłatnikSBO

Z R2PłatnikSBO możesz:

 • rejestrować informacje o wysokości składek pracodawcy na PPK
 • ewidencjonować zgłoszenia, zmiany danych i rezygnacje z PPK przez pracowników
 • obliczać wysokość składek pracodawcy i pracownika na PPK i dokonywać rozliczeń na liście płac
 • generować zestawienia składek na PPK dla instytucji finansowych
 • od wersji R2Płatnik 10.x eksportować składki PPK bezpośrednio do funduszy:
  • Nationale-Nederlanden
  • Warta

Zdalna obsługa PPK w module WWW dla Pracowników

 1. Wgląd w ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracownika
 2. Wgląd w ewidencję PPK dla użytkownika (przełożonego)
 3. Możliwość samodzielnego wprowadzania deklaracji PPK (zgłoszenie, zmiana, rezygnacja) przez pracowników
 4. Obieg dokumentów PPK – powiadomienie (e-mail) przełożonego o wprowadzonych przez pracownika modyfikacjach w deklaracjach PPK oraz zdalna możliwość ich akceptacji

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie