10 marca 2022

BDO w SAP Business One – system dostosowany do wymogów ustawy o odpadach

SAP Business One ułatwia proces ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami w firmach objętych obowiązkiem rejestracji w bazie BDO. System SAP nie tylko umożliwia automatyczne umieszczenie na dokumentach numeru BDO, ale komunikując się z systemem centralnym BDO, pozwala na szybki transfer ustrukturyzowanych plików danych, przygotowanych zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Środowiska.  

integracja SAP Business One z BDO_png

Rejestr BDO – co to jest?

BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) to „Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami”.  Baza powstała z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, aby przeciwdziałać nieprawidłowościom związanym z gospodarowaniem odpadami. BDO gromadzi informacje o odpadach, które przedsiębiorcy wpisani do bazy BDO od 1 stycznia 2020 muszą rejestrować elektronicznie.

Kogo dotyczy obowiązek wpisu do Rejestru BDO?

Obowiązek wpisu do BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy wytwarzają, zbierają, przetwarzają, sprzedają lub transportują odpady; pośredniczą w obrocie odpadami; wprowadzają na rynek opakowania lub produkty w opakowaniach; wytwarzają odpady opakowaniowe bądź też wprowadzają na rynek sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, pojazdy, akumulatory, oleje, baterie, opony, smary etc. W sytuacji gdy działalność gospodarcza wymaga rejestracji w BDO, a firma nie zastosuje się do przepisów, przedsiębiorcy grożą wysokie kary.  

Zgłoszenie transportu odpadów w SAP Business One

W systemie SAP Business One zgłoszenie transportu odpadów generowane jest automatycznie. Ze względu na to, że każdy taki transport wymaga przygotowania karty przekazania odpadu (KPO), dane niezbędne do wypełnienia karty pobierane są bezpośrednio z systemu SAP. Są to między innymi dane przekazującego, transportującego i przejmującego odpady; miejsce wytworzenia odpadów oraz informacja dotycząca rodzaju procesu przetwarzania, któremu powinny zostać poddane odpady. Obowiązek wystawienia karty przekazania odpadu ciąży zawsze na posiadaczu tego odpadu.

Ewidencja i raportowanie do BDO bezpośrednio z SAP Business One

SAP Business One umożliwia prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w gospodarowaniu odpadami, a także pozwala na generowanie raportów – zarówno w zakresie ilości wprowadzonych do obrotu jak i wytworzonych opakowań czy odpadów. Jest to możliwe między innymi dzięki automatycznemu klasyfikowaniu i zarządzaniu danymi podstawowymi opakowań i odpadów, na przykład według ich wagi, ilości czy rodzaju materiału, z jakiego są wykonane. Dzięki temu, że SAP Business One jest zintegrowany z bazą BDO (dzięki Modułowi Integracyjnemu API BDO) możliwe jest wysyłanie zgodnych z wymaganiami plików bezpośrednio z SAP Business One do bazy BDO.

Szybki dostęp do SAP Business One – poznaj możliwości

Jeżeli chcesz przekonać się w praktyce jak działa SAP Business One masz kilka możliwości do wyboru: 

  • Zobacz demo – przetestuj pełną wersję SAP Business One 10.0 w wersji HANA – wypełnij formularz 
  • Umów się na bezpłatną prezentację online – spotkaj się z nami w wybranym przez Ciebie terminie i poznaj możliwości SAP Business One – zarejestruj się  
  • Zadzwoń (12 333 45 01) lub napisz (sap@altab.pl) –  porozmawiaj z nami, opowiedz o swoim biznesie, a my pomożemy Ci rozwinąć skrzydła przy pomocy SAP Business One!  

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie