Metbud 80x80 - Szybki przepływ informacji pomiędzy oddziałami firmy
Automatyzacja procesów biznesowych
25 czerwca 2019
Joy Global 1 80x80 - Szybki przepływ informacji pomiędzy oddziałami firmy
Precyzyjna identyfikacja kosztów produkcji
28 czerwca 2019

Szybki przepływ informacji pomiędzy oddziałami firmy

Vandemoortele 497x675 - Szybki przepływ informacji pomiędzy oddziałami firmy

bakery products

 

Kompleksowa obsługa całego przedsiębiorstwa dzięki SAP Business One

Decyzja o wdrożeniu programu SAP Business One w firmie Vandemoortele zapadła z kilku powodów. Ważnym elementem była elastyczność systemu i możliwość rozbudowy o nowe moduły i funkcjonalności. Ponadto, firma stała przed koniecznością ujednolicenia oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem w ramach całej Grupy. Istotną kwestią było też dostosowanie systemu do współdziałania z księgowością polską i belgijską. Chodziło o stworzenie możliwości raportowania na potrzeby centrali firmy w Belgii. Przedsiębiorstwu zależało na wdrożeniu zintegrowanej aplikacji obsługującej wszystkie działy. Systemem ERP, spełniającym wszystkie te kryteria okazał się być SAP Business One.

 
 
 
 

Produkcja i sprzedaż artykułów spożywczych na skalę europejską

Vandemoortele jest belgijską firmą, działającą w branży spożywczej na europejską skalę, zajmującą się produkcją i sprzedażą produktów spożywczych wysokiej jakości. Vandemoortele Polska jest częścią Vandemoortele Group. Działalność firmy można podzielić na dwa segmenty: produkcja margaryn i tłuszczów, a także produkcja wyrobów piekarniczo-cukiernicznych.

 
 
 
 
  • Podniesienie jakości świadczonych usług o 100%100%
  • Wzrost szybkości wymiany danych o 70%70%
 
 

Szybki przepływ informacji

Dzięki SAP Business One firma ma możliwość sprawnego współdziałania księgowości polskiej i belgijskiej.

Zaawansowane raportowanie

SAP Business One umożliwił sprawne raportowanie w tym na potrzeby centrali firmy w Belgii.

Ujednolicenie oprogramowania w ramach całej grupy

Dzięki SAP Business One cała firma korzysta z jednego, kompleksowego, jednolitego rozwiązania.

Dzięki SAP Business One podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym stało się nowoczesne, precyzyjne, efektywne, a przede wszystkim bardziej świadome.
 
 
Szybki przepływ informacji
Sprawne współdziałanie księgowości
Świadome podejmowanie decyzji
 
 
 
 
 

 

Udostępnij
  •  
  •  
  •  
  •