28 czerwca 2023

Uprawnienia użytkownika

Jak zarządzać uprawnieniami użytkowników w SAP Business One? Czy zakres dostępnych dla użytkownika funkcji zależy od rodzaju licencji?

Uprawnienia umożliwiają określonym użytkownikom SAP Business One wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie elementów systemu, które im przypisano, zgodnie z definicjami dotyczącymi własności danych. Dzięki możliwości zarządzania uprawnieniami każdego użytkownika możesz kontrolować do jakich danych będzie miał dostęp i tym samym zapewnić ich ochronę.

Z tego video dowiesz się:

  • jak sprawdzić jaką licencję ma dany użytkownik
  • jak nadać/zmienić uprawnienia użytkownikom lub grupom
  • czy można ograniczyć uprawnienia tylko do podglądu danych

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie