28 czerwca 2023

Uprawnienia użytkownika

Jak zarządzać uprawnieniami użytkowników w SAP Business One? Czy zakres dostępnych dla użytkownika funkcji zależy od rodzaju licencji?

Uprawnienia umożliwiają określonym użytkownikom SAP Business One wyświetlanie, tworzenie i aktualizowanie elementów systemu, które im przypisano, zgodnie z definicjami dotyczącymi własności danych. Dzięki możliwości zarządzania uprawnieniami każdego użytkownika możesz kontrolować do jakich danych będzie miał dostęp i tym samym zapewnić ich ochronę. Moduły lub określone funkcje możesz wyłączyć w ustawieniach menu. W tym miejscu możesz odznaczyć cały moduł bądź wybraną funkcjonalność. 

Zakres dostępu do poszczególnych funkcji określa typ licencji, z której użytkownik korzysta. Kto jaką licencją dysponuje możesz sprawdzić w ‘Administracja’-> ‘Licencje’ -> ‘Zarządzanie licencjami’. Po lewej stronie dostępna jest lista użytkowników. Możesz tutaj sprawdzić jaką licencję ma przypisaną konkretny użytkownik -> więcej o rodzajach licencji znajdziesz 🔗TUTAJ  

Dodatkowo, każdemu użytkownikowi możesz nadać określone uprawnienia. Aby uzyskać szczegółowe informacje o uprawnieniach przejdź do ‘Administracja’ -> ‘Inicjalizacja systemu’ -> ‘Uprawnienia’. W ‘Ogólnych Uprawnieniach’ możesz sprawdzić uprawnienia do ogólnych funkcji oraz do funkcji w ramach modułów. Klikając danego użytkownika możesz sprawdzić jego uprawnienia. Przy każdej pozycji znajduje się rozwijana lista z trzema lub dwoma opcjami wyboru: pełne uprawnienia, uprawnienia do wyświetlenia lub brak uprawnień

Uprawnienia mogą być również nadane grupom użytkowników. Grupy możesz zdefiniować w ‘Administracja’ -> ‘Definicje’ -> ‘Ogólne’ -> ‘Grupy użytkowników’. Masz tutaj cztery grupy, możesz też zdefiniować własne, a następnie przypisać do tych grup użytkowników. Następnie możesz zdefiniować uprawnienia dla całej grupy, wybierając odpowiednie opcje. Podobnie jak w przypadku pojedynczych użytkowników. Każdy moduł czy funkcja czy funkcja do której użytkownik nie ma uprawnień zupełnie znika z jego menu. 

Uprawnienia użytkownika w SAP – video

Z tego video dowiesz się:

  • jak sprawdzić jaką licencję ma dany użytkownik
  • jak nadać/zmienić uprawnienia użytkownikom lub grupom
  • czy można ograniczyć uprawnienia tylko do podglądu danych

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Przejdź do paska narzędzi
Przygotowujemy
kolejne wydarzenie